VRT ontwikkelt de Leestrofee, een nieuwe boekenprijs

De VRT ontwikkelt een nieuwe boekenprijs, de VRT Leestrofee, in samenwerking met Boek.be en werkt aan nieuwe cultuurformats. In de hoorzitting "Cultuur op de VRT" in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft Chantal Pattyn, nethoofd van Klara en cultuurmanager bij de VRT, toelichting gegeven bij de manier waarop de VRT met cultuur omgaat. "Splitscreen" en "Pattynages" zijn enkele nieuwe formats die worden uitgetest.

De aanleiding voor de zitting was een opiniestuk van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Een van de oproepen vanuit de sector was een herstel van het structureel overleg tussen de VRT en de brede cultuursector. "Cultuur is de (buiten)gewoonste zaak van de wereld": dat is onze vertaling van het principe van de beheersovereenkomst, zo begon Pattyn (foto in tekst) haar betoog in de hoorzitting. "We gaan voor een heel breed gedragen cultuuraanpak."

Pattyn benadrukte dat cultuur niet beschouwd moet worden als iets wat moeilijk of onbegrijpelijk is. "Cultuur is niets om bang van te zijn." Het doel van de cultuurverslaggeving op VRT is "participatie aan cultuur te stimuleren". 

In de aanloop naar de hoorzitting kwam er enige kritiek op het feit dat het aantal cultuuritems in "Het Journaal" vorig jaar gedaald was. Die pareerde Pattyn als volgt: "We zouden 365 items per jaar moeten brengen. Dat is eentje per dag. We halen die indicator." In 2015 zaten er zelfs 674 items in "Het Journaal", in 2016 waren dat er 643. Dat het aantal items in 2016 lichtjes gedaald was, wijt Pattyn aan de uitzonderlijke nieuwssituatie in 2016. "Vorig jaar was het een beetje minder. De aanslagen in Brussel verklaren dit echter. Ik ben op 21 maart 2016 tot cultuurmanager aangesteld. Op 22 maart waren er de aanslagen in Brussel. Het festival van Klara is geaborteerd en plots was er geen cultuur meer. Dat is ook gebleken tijdens de uitzendingen van "Het Journaal"."

"Splitscreen" werktitel van nieuw programma

Maar cultuur maakt op de VRT echter deel uit van een brede waaier aan programma's, benadrukt Pattyn. "Het moet ook aan bod komen in "Planeet De Cock" (MNM), in "De wereld vandaag", in "Iedereen beroemd" (Eén) en in "De afspraak" (Canvas). "Op zich zijn dit geen cultuurprogramma's, maar ze worden wel voor 75 procent met culturele inhoud ingevuld." En er wordt bij de VRT ook op toegezien dat alle domeinen aan bod komen: podiumkunsten, expo's, klassieke muziek, moderne muziek, film, maar ook streetart, strips en dans.

Pattyn keek ook al even vooruit. ""Splitscreen" is de werktitel van een nieuw programma. "Thomas speelt het hard" komt er in oktober aan. Het is nu al een hit op sociale media. "Alleen Elvis blijft bestaan" (foto in tekst: presentator Thomas Vanderveken), "Belpop Bonanza" en "Het groot dictee", de Radio 1-sessies, Club 69 en Iedereen Klassiek, dat alvast tot 2019 loopt. Klara in deSingel loopt alvast tot 2020. "Dubbelbloed" komt eraan op Radio 1, met Layla El-Dekmak, en "Belmondo" deze zomer op Klara. Nieuwe initiatieven zijn een traject gericht op jongeren, met graphic novel, streetart, strips, dans enzovoort. Dat gebeurt in samenwerking met Ketnet, MNM en Studio Brussel. We ontwikkelen de VRT Leestrofee, een nieuwe boekenprijs in samenwerking met Boek.be. En er worden digitale formats ontwikkeld, zoals Social Sander (De Keere van Klara) en Pattynages."

© VRT - Joost Joossen

Het volledige verslag van de hoorzitting "Cultuur op de VRT" in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media kunt u hier nalezen. Ook onder anderen de Vlaamse minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD), Peter Claes, algemeen directeur Media & Productie bij VRT, Patrick Allegaert, voorzitter Overleg Vlaamse Musea en Hilde Van den Bulck, hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen namen er het woord.