EU-leiders keuren in 4 minuten strategie voor brexit-gesprekken goed

De 27 leiders van de Europese lidstaten hebben unaniem de strategie goedgekeurd voor de gesprekken met de Britten over de brexit. Dat heeft Europees president Donald Tusk getweet. Ze hadden hier amper 4 minuten voor nodig, zelden was er zoveel eensgezindheid.

Een maand nadat Londen formeel de echtscheidingsprocedure aangevraagd heeft, verzamelden de leiders van de 27 overige EU-lidstaten vandaag in Brussel om de richtlijnen voor de onderhandelingen vast te leggen.

Dat verliep blijkbaar zonder al te veel hindernissen. "Richtlijnen unaniem goedgekeurd. EU27 stevig en billijk politiek mandaat voor de brexitonderhandelingen is klaar", aldus Tusk op zijn Twitter-account.

De goedkeuring werd gevolgd door applaus van de aanwezige Europese leiders. "Eenheid in actie", zo tweette Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

"Rechten van burgers zijn topprioriteit"

Uitgangspunt van de strategie: de onderhandelingen zullen gefaseerd verlopen. Er kan pas over de toekomstige relaties en een handelsakkoord met de Britten gesproken worden als er "voldoende vooruitgang" is geboekt in de boedelscheiding. De Britten zouden liever parallelle onderhandelingen voeren.

Met "voldoende vooruitgang" bedoelen de Europese leiders dat er duidelijkheid moet zijn over het behoud van rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en Britse burgers op het vasteland. "We hebben stevige garanties nodig voor alle burgers en hun gezinnen die getroffen worden door de brexit", aldus Tusk. Hij gaf mee dat de Commissie al een "precieze" en "gedetailleerde" lijst heeft opgemaakt met alle rechten die beschermd moeten worden.

Tusk beklemtoonde dat de EU ook na de brexit een "nauwe en sterke relatie" met Groot-Brittannië wil behouden.

De onderhandelingen over de brexit beginnen waarschijnlijk pas na de vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië op 8 juni. Ze zouden zeker twee jaar duren en beloven intens en complex te worden.

"Behoud van eenheid in ieders belang"

De voorbereiding van de brexit binnen de groep van 27 lidstaten verliep tot dusver in een sfeer van eenheid en consensus. "Dit is uniek, ik heb er vertrouwen in dat het ook zo zal blijven", verklaarde Tusk nog voor aanvang van de top.

Hij benadrukte dat het behoud van de Europese eenheid in het belang van alle partijen is, óók in dat van Groot-Brittannië. Elke lidstaat moet immers instemmen met het eindresultaat. "Alleen zo kunnen we de onderhandelingen tot een goed einde brengen."

Charles Michel: "Geen gratis brexit"

Tusks boodschap van eenheid is ook iets waar premier Charles Michel (MR) zich achter schaart. Hij is ook duidelijk over het financiële aspect. "Een gratis brexit voor de Britten, dat zal niet mogelijk zijn. Als je een beslissing neemt, moet je de gevolgen daarvan dragen."

Er wordt gesproken over een factuur van 60 miljard euro, maar Commissievoorzitter Juncker wil zich nog niet op een bedrag vastpinnen. "Er zijn voorzichtige schattingen, maar er ligt nog geen precies geformuleerde vraag op tafel", zei hij.