"De belastingen zijn (niet) gestegen"

De belastingen zijn op drie jaar tijd helemaal niet verlaagd, zoals de regering beweert. Dat blijkt althans uit berekeningen van de studiedienst van oppositiepartij SP.A. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) spreekt dat tegen en zegt dat de SP.A foute cijfers gebruikt.

"De federale regering creëert het beeld dat mensen dankzij de taxshift netto meer overhouden. Wij ontvangen echter verschillende berichten van mensen die zeggen dat hun facturen meer stijgen dan hun inkomen", zegt SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven in De Zondag. "Wij hebben de berekening gemaakt. Wat blijkt na drie jaar regeren? Dat de belastingen voor de hardwerkende Vlaming met 7,9 procent gestegen zijn."

De studiedienst van de SP.A baseert zich voor haar cijfers op gegevens van het onafhankelijke monitoringcomité. "In 2014 waren de belastingen ten laste van de gewone man, inkomen plus consumptie, 79 miljard euro. Dat bedrag stijgt in 2017 tot 85 miljard euro. Dat is een toename van 7,9 procent. Deze regering verdoezelt dus gewoon dat de belastingen gestegen zijn", aldus Vanvelthoven.

Foute cijfers

Minister van Financiën Van Overtveldt spreekt tegen dat de belastingen de voorbije jaren zijn gestegen. Volgens hem geven cijfers van verschillende officiële instanties aan dat de belastingdruk integendeel is gedaald.

"Om de belastingdruk te meten, gebruiken we objectieve cijfers, en niet die van een studiedienst van een oppositiepartij", zegt de N-VA-minister. "Zo waren er begin april de cijfers van de OESO, die aantoonden dat in België en Oostenrijk de belastingdruk vorig jaar het hardst daalde van alle landen. Cijfers van de Europese Commissie en de Nationale Bank geven hetzelfde aan."

"Onder de vorige regering steeg de algemene belastingdruk tot een historisch hoog niveau. Het herstelbeleid van de regering Michel heeft ondernemingen en burgers zuurstof gegeven, door de concurrentiehandicap af te bouwen en de belastingen te verlagen. Met als resultaat meer koopkracht en tienduizenden nieuwe banen. En op die weg zal de regering verder gaan", aldus Van Overtveldt.

"De SP.A maakt hier een simpele optelsom waarin groei, de effecten van meer mensen aan het werk, inflatie en fiscale maatregelen op een hoopje worden gegooid. Als er in 2017 bijvoorbeeld 50.000 meer mensen aan het werk kunnen, is het nogal logisch dat we samen meer belastingcenten afdragen. En dat die mensen meer kunnen uitgeven doet ook de btw-inkomsten stijgen", vult N-VA-kamerlid Rob Van de Velde aan.

Show us the money

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) blijft bij de berekening van zijn partij. Hij verwijt minister Van Overtveldt dat hij naar Europese cijfers verwijst, wat wil zeggen dat hij zijn eigen cijfers niet betrouwt. “Onze studiedienst heeft de berekeningen gemaakt op basis van de officiële cijfers van de federale regering. Hij moet zich nu verdedigen met cijfers van anderen. Het is het één of het ander", zegt Termont in het VTM-nieuws.

“N-VA heeft trouwens in een eerste reactie gezegd dat de cijfers juist zijn”, aldus nog Termont. “Ze hebben ook gereageerd dat er meer jobs zijn en dat is juist. Dat is een correct debat. Maar dan nog is de vraag: waar is het geld naartoe? Om mijn collega De Wever te citeren: show us the money, hé. Want het begrotingstekort is er nog altijd.”