De Leeuw: "Regering is gevaar voor sociale welvaart"

In Gent heeft ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zijn toespraak voor 1 mei gehouden. De Leeuw zei dat deze regering niet werkt, en dat ze een gevaar is voor de sociale welvaartstaat. Ook SP.A-voorzitter John Crombez klaagde de afbraak van de sociale bescherming aan, en hij beloofde dat dat met zijn partij niet langer zou gebeuren.

In zijn toespraak haalde de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, Rudy De Leeuw, zwaar uit naar de regering-Michel.

De Leeuw zei dat de regering niet werkt en slechts povere resultaten kan voorleggen, ondanks een economische groei in heel Europa.

En hij noemde de regering een gevaar omdat ze de fundamenten van onze sociale welvaartstaat aantast. De regering doet dat, volgens De Leeuw, door de indexsprong en de loonmatiging, door de onwerkbare flexibiliteit op maat van de bedrijven, door van de sociale zekerheid een melkkoe te maken, en door de pensioenen op meerdere fronten tegelijk aan te vallen. De regering "schaadt letterlijk en figuurlijk de gezondheid van de langdurig zieken door een zeer ondoordacht beleid dat gericht is op sanctioneren, enkel om te besparen", zo zei hij.

De Leeuw eiste een aantal bijsturingen, onder meer door een meerwaardetaks en een financiële transactietaks, door respect voor het sociaal overleg en het recht op loonsverhogingen, echt werkbaar werk, en een andere aanpak van langdurig zieken en gepensioneerden.

Die bijsturingen zullen onder druk moeten gebeuren, en daarom riep De Leeuw de militanten op om massaal deel te nemen aan de Hart tegen Hard-manifestatie en aan de geplande ABVV-manifestatie in Brussel.

"Afbraak sociale bescherming"

SP.A-voorzitter John Crombez klaagde in zijn toespraak eveneens de afbraak van de sociale bescherming aan.

Ook Vlamingen die hard werken en geld verdienen, komen in de problemen, zo zei Crombez. Dat komt volgens hem, door de stille, stapsgewijze afbraak van de sociale bescherming, en dat zowel door de Vlaamse als door de federale regering.

Het gaat dan onder meer om mensen die de werkdruk niet meer aankunnen, alleenstaande moeders, gepensioneerden en armen die de verhoogde energiefacturen niet meer kunnen betalen.

Crombez beloofde dat met zijn partij een aantal zaken niet meer zouden voorkomen. "Alleenstaanden en gepensioneerden die bang moeten zijn van hun water- en elektriciteitsfactuur, nooit met ons", zo zei hij. "Patiënten die hun medicijnen niet langer terugbetaald krijgen, nooit met ons. En uw straf afkopen, gewoon omdat je genoeg geld hebt, nooit met ons."

Crombez beloofde dat zijn partij voor een nieuwe sociale garantie zal zorgen, die weer "zekerheid en toekomst biedt", en die betaalbaar is omdat SP.A van iedereen een eerlijke bijdrage zal vragen.

"Klucht van verandering"

Ook Paul Callewaert, de algemeen secretaris van de socialistische mutualiteiten, hekelde het regeringsbeleid.

"Van de grote voornemens, plannen en beloftes van de huidige regering komt weinig of niets terecht", zei Callewaert. "De staatsschuld is niet gedaald maar gestegen. De lasten werden in grote mate op onze kinderen, op de jonge mensen gelegd. Onze economie zou sneller groeien. We zijn in Europa wat economische performantie betreft van de eerste naar de laatste van de klas getuimeld".

"De begroting blijft zoals voorspeld en dankzij onze rekenwonders op financiën met een magistraal gat zitten. Ondanks de zware offers die aan de bevolking werden gevraagd gaan we achteruit, is de toekomst onzekerder dan ooit", zo zei Callewaert.

"We zijn getuige geweest, niet van de kracht van verandering, maar van de klucht van verandering. Voor velen is het spijtig genoeg een trieste klucht".

Jasper Jacobs