Er wordt nog altijd evenveel verkaveld en gebouwd, maar de kavels en huizen zijn kleiner

In 2015 werden ruim 2.340 verkavelingsaanvragen goedgekeurd, dat is vergelijkbaar met het jaar ervoor. Er wordt dus nog altijd evenveel verkaveld en gebouwd, maar opvallend is dat het tegenwoordig over kleinere kavels en kleinere huizen gaat.

Sinds 1995 worden er gemiddeld 9.000 kavels per jaar aangevraagd. Iets meer dan de helft van de verkaveling bevat 1 tot 2 kavels, de hele grote verkavelingen van meer dan 50 kavels zijn een uitzondering.

Een duidelijk dalende trend zien we in grootte van de kavels. In de jaren 1960 was een gemiddeld kavel 750 m² groot. In de jaren 1990 zette zich een dalende trend door met oppervlaktes die schommelen rond 530 m². Er wordt dus minder ruimte ingenomen.

Meer nieuwbouwappartementen dan eengezinswoningen

"Waar de meeste inwoners wonen, zijn er de meeste verkavelingen", licht Katleen Vermeiren van het Departement Omgeving toe in het Radio 1-programma "De ochtend". Zij ziet ook een aantal trends: de hele grote verkavelingen uit de jaren 60 en 70 met twintig tot dertig kavels komen minder en minder voor, de kleine verkavelingen (één tot drie kavels) nemen aan belang toe. Van een bestaande woning wordt bijvoorbeeld de tuin afgesplitst of een oudere woning wordt afgebroken.

Wat wordt er eigenlijk zoal gebouwd? "Nieuwbouwappartementen worden meer gerealiseerd dan eengezinswoningen, wat in 1996 nog omgekeerd was. Meer woningen worden ook gerenoveerd dan dat er nieuwe woningen gebouwd worden", zegt Vermeiren.