"Reynders moet bal over fout niet naar Vlaanderen spelen"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt het "niet sjiek" van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat hij een fout die op federaal niveau gemaakt is over Saudi-Arabië, doorschuift naar de deelstaten. Vlaanderen voert geen wapens uit naar dat land, maar gewone handel is wel mogelijk, zegt Bourgeois.

Dat minister Reynders (MR, foto in tekst) de deelstaten nu oproept om geen wapens meer uit te voeren naar Saudi-Arabië, leidt volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de aandacht af van de eigen blunder op federaal niveau. Dat slaat dan op de stemming waarbij ons land de kandidatuur van Saudi-Arabië in de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft gesteund, wat tot heel wat verontwaardiging geleid heeft.

Met zijn pleidooi speelt Reynders volgens Bourgeois (boven) in "De wereld vandaag" nu onterecht de bal voor zijn fout op federaal niveau door naar de deelstaten, omdat die bevoegd zijn voor de uitvoer van militair materieel. Dat is "niet sjiek", vindt Bourgeois.

De minister-president maakt zich sterk dat Vlaanderen geen wapens of voor militaire doeleinden geschikt materiaal uitvoert naar Saudi-Arabië, net omdat dat land op grote schaal de mensenrechten en de rechten van vrouwen schendt en omdat het betrokken is bij de burgeroorlog in Jemen waarbij erg veel burgerslachtoffers vallen.

Normale handelsrelaties met Saudi-Arabië kunnen dan weer wel volgens Bourgeois. Een Vlaams embargo tegen dat land heeft geen enkele zin, dat kan enkel door de Verenigde Naties of door de Europese Unie. Die laatste is bevoegd voor ons handelsbeleid, niet de deelstaten van België.

Nu heeft een Vlaams bedrijf wel vizieren uitgevoerd naar Saudi-Arabië, maar volgens Bourgeois waren die bedoeld voor een sportwinkel met jachtwapens een zijn die niet geschikt voor militaire doeleinden.

Overigens merkt Bourgeois op dat ook Reynders niet pleit voor een handelsembargo tegen Saudi-Arabië.