Commissie aanslagen wil individuele begeleiding, snelle erkenning en meteen steun voor slachtoffers

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart pleit voor een snelle erkenning van slachtoffers, onmiddellijke financiële steun en individuele begeleiding. Dat blijkt uit de aanbevelingen rond de slachtoffers die vanmiddag zijn voorgesteld.
AFP PHOTO

"Hoewel uit onze hoorzittingen rond hulpverlening bleek dat die op 22 maart en de daaropvolgende dagen goed verlopen was, getuigden de slachtoffers dat ze met vele problemen werden geconfronteerd in de maanden erna", schetsten de leden van de commissie de problematiek waar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel mee in aanraking kwamen. Een aantal voorbeelden? "Problemen met verzekeringen, hun erkenningsstatuut, het labyrint van ons overheidsapparaat is, psychologische aspecten, financiële problemen..." 

Om aan die noodkreet tegemoet te komen, heeft de commissie de verschillende pijnpunten geïdentificeerd en aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter voorbereid te zijn op zulke gebeurtenissen. Er is een consensus over de voorstellen over de grenzen van meerderheid en oppositie - waarbij vooral het harde werk van expert Paul Martens niet vergeten mag worden. De commissie benadrukt dat de aanbevelingen gebaseerd zijn op vier basisprincipes: een snelle erkenning van de slachtoffers, onmiddellijke financiële steun, een proactieve individuele begeleiding en een gelijkwaardige behandeling van de slachtoffers.

De aanbevelingen

  • Om te vermijden dat slachtoffers nog geconfronteerd worden met bergen paperassen wil de commissie dat er een uniek loket opgericht wordt, waarin elk slachtoffer een één referentiepersoon toegewezen krijgt.
  • Een interfederale taskforce moet dan weer vermijden dat slachtoffers van de ene naar de andere dienst gestuurd worden door een versnippering van de diensten. 
  • De commissie wil ook dat slachtoffers meteen financiële bijstand krijgen en dat de staat deze vergoedingen vervolgens kan terugvorderen bij de verzekeringsmaatschappijen. 
  • Het wetsontwerp over het erkenningsstatuut van de slachtoffers - dat vergelijkbaar is met dat van oorlogsslachtoffers - voorziet een vergoedingspensioen, terugbetaling van medische en psychologische kosten en het recht op openbaar vervoer. De commissie benadrukt dat daders en medeplichtigen uiteraard uitgesloten worden. Ook buitenlandse slachtoffers vallen niet onder het statuut, maar zij hebben wel recht op een evenwaardige financiële steun. 
  • De successierechten van de slachtoffers zouden vrijgesteld moeten worden. 
  • Slachtoffers zonder individuele rechtsbijstandverzekering zouden ook via de staat een advocaat moeten kunnen krijgen. 
  • Er werd binnen het gerecht al een specifieke Cel Slachtoffers opgericht.
  • De representatieve slachtofferverenigingen zouden officieel erkend moeten worden en financiële ondersteuning krijgen.
  • In de toekomst zou ook één enkele expertise moeten volstaan om uit te maken of een slachtoffer recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen. Een slachtoffer zou dan ook meteen een slachtofferkaart moeten krijgen. 

"Concrete, structurele problemen verhelpen"

De commissie benadrukt dat België nooit eerder geconfronteerd werd met terroristische aanslagen van die aard, waardoor er op dat moment geen overkoepelende regeling bestond. De commissie beveelt dan ook aan om zo'n systeem uit te werken voor de toekomst.  

Commissievoorzitter Patrick Dewael: "De onderzoekscommissie kan uiteraard niet optreden als "advocaat" van individuele slachtoffers die hen begeleidt met hun individuele dossiers. We doen wel aanbevelingen om concrete, structurele problemen waarmee slachtoffers geconfronteerd worden te verhelpen."

"In Frankrijk wordt een slachtoffer binnen een zeer korte termijn erkend als slachtoffer. Dat is zeer belangrijk, ook op emotioneel vlak. Zo kan een slachtoffer zich gerust voelen. En dan komt er tamelijk snel noodhulp", zegt Philippe Vansteenkiste van de slachtoffervereniging V-Europe.