Europa schort Amerikaanse en Canadese visums niet op

Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zal de visums voor Amerikaanse en Canadese burgers niet laten opschorten. Dat zei hij vandaag in een persconferentie. Het Europees Parlement had hem eerder in een resolutie verzocht om dat wel te doen.

Een fundamenteel principe in het EU-visumbeleid is de wederzijdse erkenning van visums tussen de EU-lidstaten en andere landen, zoals de VS en Canada. Voldoen dergelijke landen niet aan de afgesproken voorwaarden, dan kan de Commissie hun verblijfspapieren opschorten.

In het kader daarvan diende het Europees Parlement op 2 maart van dit jaar een niet-bindende resolutie in bij de Commissie. Omdat zowel de VS als Canada bepaalde EU-lidstaten ongelijk behandelt in hun visumpolitiek, drong het Europees Parlement aan op een koekje van eigen deeg. In de resolutie eist het de tijdelijke opschorting van de Amerikaanse en Canadese visums naar Europa.

Verbetering

De Commissie ging echter niet in op het voorstel van het Parlement. “Ons doel is uiteraard nog altijd om volledige wederzijdse geldigheid van visums te bekomen, zowel met de VS als met Canada”, zegt Europees Commissaris Avramopoulos. “Al hebben we nu geen nood aan diplomatieke moeilijkheden. Het voorbije jaar hebben we hard en geduldig samengewerkt. De situatie evolueert geleidelijk aan in de goede richting.”

Canada legde in oktober vorig jaar een tijdschema voor waarin het de wederzijdse erkenning duidelijk nastreeft. Eerder had het land visumrestricties ingevoerd voor onder meer Bulgaarse en Roemeense burgers. Ook de gesprekken met Amerikaanse diplomaten worden “sinds enkele maanden intensiever gevoerd”. De VS benadeelt Europese burgers uit Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Cyprus en Polen. Tegen 1 december moeten alle onregelmatigheden volledig weggewerkt zijn.