Halalmaaltijden en rolmodellen: zo willen universiteiten meer allochtone studenten aantrekken

De universiteiten van Antwerpen en Leuven willen meer inspanningen leveren om jongeren met een migratie­­achtergrond in hun aula's te krijgen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. "Uniefs moeten een weerspiegeling zijn van de bevolking", zegt de Leuvense rector Rik Torfs in "De ochtend" op Radio 1. "Om meer studenten met een migratie­achtergrond aan te trekken, is het nodig heel erg 'à la carte' te werken. Studenten moeten zich hier thuis voelen." Zich vastpinnen op cijfers wil hij niet.

Jongeren van buitenlandse afkomst zijn sterk ondervertegenwoordigd aan de universiteit. Aan de KU Leuven gaat het om 11,2 procent, aan de UGent om 14,4 procent en in Antwerpen om slechts 9 procent. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 18-19 jaar is bijna 25 procent van de Vlaamse jongeren eerste- of twee­degeneratie­allochtoon.

De universiteiten leveren al veel inspanningen om jongeren met een migratie­achtergrond aan boord te krijgen. Ze gebruiken mentoren die allochtone medestudenten begeleiden of ze zetten rolmodellen in die naar de middelbare scholen trekken. Maar het kan nog meer en beter, vinden ze.

Aan de KU Leuven hebben iets meer dan 11 procent van de studenten een migratie­achtergrond. "Te weinig", geeft rector Rik Torfs toe. "Universiteiten moeten een weerspiegeling zijn van de bevolking in haar geheel. Dat is nu niet het geval. We zien dat jongeren met een migratie­achtergrond er nog te vaak voor terugdeinzen om zich in te schrijven omdat ze denken dat de universiteit niets voor hen is. Daar zijn we heel bezorgd om."

Hoe probeert de KU Leuven meer jongeren aan te trekken? Torfs omschrijft wat hij het "push and pull"-mechanisme noemt. "We gaan als universiteit naar de middelbare scholen om jongeren in het vijfde en zesde middelbaar aan te sporen zich toch in te schrijven. Samen met de scholen moedigen we toekomstige studenten actief aan. Daarnaast is het voor ons belangrijk om rolmodellen uit de allochtone gemeenschap naar voren te schuiven, als voorbeeld, om zo te proberen studenten aan te trekken."

NICOLAS MAETERLINCK

"Studenten moeten zich hier thuis voelen"

Het gaat niet louter en alleen om meer studenten met een migratie­achtergrond naar de uniefs te krijgen, zegt Torfs. "We moeten er ook voor zorgen dat ze hier kunnen doorstromen, dat ze de eindmeet halen, dat ze zich hier thuis voelen." De KU Leuven heeft een fonds dat studenten met een migratie­achtergrond begeleidt.

Torfs is ook voorstander van wat de Antwerpse rector Herman Van Goethem in de kranten aanhaalt: halalmaaltijden aanbieden. "We hebben dit in de Alma-restaurants al gedaan en willen dit nog versterken. Ook een gebedsruimte kan, bijvoorbeeld: ik ben ervan overtuigd dat het levensbeschouwelijke een grote rol speelt."

Ook na het behalen van hun diploma begeleidt de KU Leuven de studenten nog. "Daarvoor hebben we ons Career Center, om jongeren een stage aan te bieden, werken we samen met bedrijven en ondernemers die specifieke profielen zoeken."

"Ongelofelijk ambitieus"

Rector Torfs benadrukt dat de KU Leuven een inclusief beleid voert, dat niet alléén geldt voor studenten met een migratie­achtergrond, maar ook voor bijvoorbeeld zogenoemde pioniersstudenten (jongeren die voor het eerst naar de unief trekken en de eerste zijn in hun omgeving, nvr) en studenten met een beperking.

"We kunnen pas helemaal geslaagd zijn als universiteit als de slaagkansen van zogenoemde niet-traditionele studenten even goed zijn als die van de andere studenten", zegt Torfs. "Het is heel erg à la carte werken. We moeten kijken: met wie hebben we te doen, hoe kunnen we de voor hen beste maatregelen nemen?"

Dat laat zich volgens Torfs niet vastleggen in cijfers. "We willen een dwarsdoorsnede van de bevolking zijn, maar de KU Leuven is op verschillende locaties actief, dus dat verschilt van plaats tot plaats. Datums zijn vooral politieke doelstellingen. Ik kan vooral zeggen dat we met man en macht werken om zo snel mogelijk daar te komen waar we willen zijn, dat we ongelofelijk ambitieus zijn in onze inspanningen."

Meest gelezen