Het Kasteelmoordproces nu écht van start gegaan. Wat gebeurt er deze week?

Vandaag gaat het proces over de Kasteelmoord inhoudelijk echt van start met de verhoren van de getuigen en beklaagden. Maar wat staat er deze week juist op het spel?

Op het correctionele proces over de moord op kasteelheer Stijn Saelens komen normaal gezien de getuigen en beklaagden aan het woord deze week. Normaal gezien, want in deze zaak zijn er al meer onverwachte wendingen geweest. Nu heeft de advocaat van een van de beklaagden beroep aangetekend tegen het tussenvonnis van 27 maart. Hij vindt onder andere dat er te weinig getuigen gehoord zullen worden. Of dat beroep gevolgen zal hebben voor deze week, valt nog af te wachten.

In totaal worden er 11 getuigen gehoord, gaande van de hoofdonderzoeker tot de moeder van een van de beklaagden. Die 11 is een pak minder dan de 36 die de advocaten op de inleidende kalenderzitting op 9 maart aangevraagd hadden. Zowat alle moraliteitsgetuigen, die iets zouden kunnen vertellen over de persoonlijkheid van het slachtoffer of een van de beklaagden, zijn geschrapt. De rechter had op 27 maart wel beloofd dat het op de zitting zelf nog mogelijk zou zijn om extra getuigen op te roepen. De verhoren van de beklaagden, die normaal op 4 mei zouden plaatsvinden, worden verplaatst naar 12 juni.

Wie komt er allemaal aan bod?

De eersten die het woord krijgen op de startdag van de getuigenverhoren - 2 mei - zijn de hoofdonderzoeker in de Kasteelmoordzaak en de onderzoeksrechter. Bizar is wel dat er in deze zaak eigenlijk twee onderzoeksrechters geweest zijn, maar dat alleen de laatste aan bod komt. Normaal gezien zouden in de namiddag ook nog de wetsdokter en de wapenexpert aan het woord komen, maar die worden doorgeschoven naar donderdag omdat de onderzoeker en de onderzoeksrechter heel wat slides willen laten zien, waardoor er te weinig tijd zou zijn. De timing is dus al meteen bijgesteld nog voor het proces echt begonnen is.

Op 3 mei staat vervolgens een hele rits getuigen gepland. Twee psychologen zullen gehoord worden: de psycholoog die het koppel Saelens-Gyselbrecht begeleidde voor de feiten en de psycholoog die therapie gaf aan de dochter na de vermoedelijke incest waarvoor Elisabeth en André Gyselbrecht een aantal jaren geleden een klacht hadden ingediend. Het parket heeft die klacht toen onderzocht, maar besloot dat er in die zaak niemand vervolgd moest worden. Ook twee speurders die indertijd de incestzaak onderzochten komen aan het woord, net als de arts die op het ogenblik van de moord stage liep op het dokterskabinet van Elisabeth Gyselbrecht en een goede band had met de familie van het slachtoffer. Daarnaast zullen ook de moeder en de neef van beklaagde Roy L. getuigen.

Op 4 mei stonden normaal gezien de verhoren van de vier beklaagden - schoonvader André Gyselbrecht, Pierre Serry, Roy L. en Evert d.C. plaatsvinden, maar die worden uitgesteld tot 12 juni. Wel zouden de wapenexpert en de wetsdokter gehoord worden, die eerst op dinsdag gepland stonden.

En daarna?

Op 4 mei zou ook bepaald worden wanneer het proces voortgezet wordt. Wellicht zullen de pleidooien door de advocaten pas in september plaatsvinden - na de zomervakantie. Een uitspraak zal dan ten vroegste voor in het najaar zijn.

Wat voorafging:

Het proces mag dan vandaag - inhoudelijk - echt van start gaan, de voorbije weken heeft de rechtbank al wel enkele beslissingen over het proces genomen.

9 maart 2017. Wat een korte, inleidende kalenderzitting had moeten worden om de praktische afspraken vast te leggen, mondde uit in een urenlange discussie. Zo beschuldigde een aantal advocaten het Brugse parket van gesjoemel en het vernietigen van bewijsmateriaal. Ook werd de vraag opgeworpen of een deel van het proces - dat handelt over de incestzaak - achter gesloten deuren moest plaatsvinden of niet. Ook hierover laaiden de gemoederen hoog op. De partijen mochten ten slotte beargumenteren welke getuigen ze wilden oproepen en waarom.

Die laatste twee kwesties werden beslecht in een tussenvonnis op 27 maart. De Brugse correctionele rechtbank oordeelde dat het proces vollédig openbaar gehouden moest worden en het totale aantal getuigen werd uiteindelijk vastgelegd op 11, de 11 die deze week gepland staan om gehoord te worden. De verdediging van André Gyselbrecht heeft wel al laten weten tegen dit tussenvonnis in beroep te gaan. Zijn advocaat wil een tiental getuigen méér oproepen, waaronder de poetsvrouw en het kindermeisje van het gezin omdat zij volgens de verdediging een unieke inkijk hebben in de manier waarop Stijn Saelens met zijn kinderen omging.

De Kasteelmoord in een notendop, uitgelegd door justitie-expert Sofie Demeyer