Kasteelmoord, procesdag 1: Bekentenis betekent onverwacht einde van startdag

André Gyselbrecht bekent voor het eerst dat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon Stijn Saelens om het leven te brengen. Een verrassende wending op het einde van de chaotische eerste procesdag rond de Kasteelmoord. Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste procesdag.
Foto Kurt
De drie rechters

Bekentenis André Gyselbrecht betekent het einde van een moeizame en chaotische eerste procesdag

De eerste dag van het Kasteelmoordproces werd gekenmerkt door een chaotische zitting en een onverwacht einde. De hele dag door was de sfeer bij momenten erg bits - duidelijk was dat sommige advocaten echt op gespannen voet leven met de openbare aanklager. 

De advocaat van de hoofdbeklaagde André Gyselbrecht probeerde meermaals aan te tonen dat het parket zijn werk niet naar behoren deed. Maar ook de twee getuigen, de hoofdonderzoeker en de onderzoeksrechter, deelden tijdens hun relaas over het verloop van het onderzoek op hun beurt een aantal sneren uit naar de beklaagden en de advocaten. Ze verweten hen een onnodige vertraging van het onderzoek.

Maar de echte verrassing zat hem in de staart, toen advocaat Johan Platteau aankondigde dat André Gyselbrecht zijn verantwoordelijkheid zou nemen en de moord zou bekennen. Waarop Gyselbrecht zelf het woord nam en voor het eerst uitsprak dat hij opdracht gaf om Stijn Saelens te doden. Tot nu toe had hij altijd beweerd dat hij Saelens alleen een lesje wou leren. "Het was mijn ultieme redmiddel, de laatste kans om mijn kleinkinderen te redden." Een verrassende wending op het einde van de chaotische eerste procesdag rond de Kasteelmoord. Lees de volledige bekentenis hier

Na de bekentenis werd beslist dat de geplande zitting van morgen niet kan doorgaan. Donderdag zullen de wapenexpert en de wetsdokter wel aan het woord komen. Op 22 mei zal er dan gekeken worden of het proces verdergezet kan worden op 12, 13 en 14 juni. Aan het begin van de zitting was al beslist om de verhoren van de beklaagden niet te laten doorgaan op 4 mei, maar op 12 juni. Maar de bekentenis van André Gyselbrecht heeft de timing helemaal in de war gestuurd.

20.50u: Zitting morgen geschorst

Nadat de bekentenissen van André Gyselbrecht de hele zaal met verstomming hebben geslagen, is er beslist dat de zitting van morgen niet doorgaat. Donderdag zullen de wapenexpert en de wetsdokter wel nog het woord krijgen. Op 22 mei wordt er dan gekeken of het proces verdergezet kan worden op 12, 13 en 14 juni.

19.45u: André Gyselbrecht bekent dat hij opdracht gaf om Stijn Saelens te doden

Volgens zijn advocaat zou hoofdbeklaagde André Gyselbrecht bekennen tijdens het verhoor dat hij Pierre Serry opdracht gaf om Stijn Saelens te vermoorden. "Hij zal de verantwoordelijkheid op zich nemen." André Gyselbrecht heeft nu ook nog even zelf het woord genomen. Tot nu toe had Gyselbrecht altijd gezegd dat hij zijn schoonzoon een lesje wou leren, maar nu bekent hij dus voor het eerst dat hij de opdracht gaf om hem te doden. Volgens Gyselbrecht kwam het echte voorstel wel eerst van Serry zelf. 

Gyselbrecht wilde naar eigen zeggen een oplossing voor de thuissituatie.  "Op 26 januari was ik radeloos. Ze stonden klaar om naar Australië te vertrekken en de kinderen mee te nemen. Het was mijn ultieme redmiddel, de laatste kans om mijn kleinkinderen te redden. Mijn kleinkinderen die in gevaar waren."

De advocaten vragen nu dat André Gyselbrecht politioneel verhoord wordt en dat het proces opgeschort wordt.

19.45u: Nieuw relletje aan het einde van de dag

Tijdens de vragenronde vraagt Johan Platteau, de advocaat van de hoofdbeklaagde, zich af vanwaar de lekken naar de pers komen, een uitspraak waarmee hij de andere advocaten de kast opjaagt. Platteau eist opnieuw een tussenkomst van de stafhouder, waarop collega-advocaat Frank Scheerlinck terugwerpt dat Platteau dan maar een klacht moet indienen, iets wat Platteau allerminst van plan is.

18.15u: Tijd voor vragen

Alle partijen mogen nu vragen stellen aan de getuigen. Op vragen van de openbaar aanklager antwoordt de onderzoeksrechter dat het onderzoek heeft uitgewezen dat het wel degelijk de bedoeling was om Saelens te vermoorden en dat de opdracht daarvoor al dateert van juni of juli 2011. De onderzoeksrechter bevestigt ook dat beklaagde André Gyselbrecht verklaarde opdracht gegeven te hebben om Saelens "een lesje te leren", omdat het gerecht niets ondernam tegenover incestueuze klachten. Tegelijk bleek dat de klachten voor het eerst pas in oktober 2011 werden kenbaar gemaakt, dus nadat de huisdokter de opdracht zou gegeven hebben.

17.25u: Zitting stuk rustiger dan deze voormiddag

Intussen zijn de politie-inspecteur en de onderzoeksrechter nog steeds bezig aan hun getuigenissen. Wat opvalt, is dat het in de rechtszaal een stuk rustiger verloopt dan deze voormiddag. De beslissing van de voorzitter om geen vragen van de advocaten meer toe te laten tijdens de uiteenzetting werpt dus zijn vruchten af. 

Wat vooral opvalt tijdens hun relaas is dat de twee willen verantwoorden waarom het onderzoek zo lang geduurd heeft. Ze wijzen erop dat er wel al snel verdachten in beeld waren, maar dat die heel lang weigerden om een verklaring af te leggen. 

De politie-inspecteur benadrukte ook dat hij op een confrontatie die georganiseerd werd tussen alle partijen nog nooit zoiets had meegemaakt: advocaten die elkaar en de verdachten intimideerden. "Ik heb daar machogedrag gezien van de advocaten. Hun gedrag oversteeg het niveau niet van dat van een volkscafé in de late uurtjes." Het is dus niet alleen de openbare aanklager, maar ook de onderzoekers die regelmatig in aanvaring komen met de advocaten.

14.30u: "Geen vragen meer tijdens getuigenissen"

Om 14.30 hebben de hoofdonderzoeker en de onderzoeksrechter hun getuigenissen hervat. Voorzitter Els D'Hooghe heeft tegelijk beslist dat - na een chaotische ochtend vol onderbrekingen en discussies - de advocaten geen vragen meer mogen stellen tijdens de getuigenissen. De stafhouder moest om 14 uur zelfs even de plooien komen gladstrijken op vraag van advocaat Walter Damen. 

"We gaan het deze namiddag iets anders aanpakken", zei voorzitter Els D'Hooghe bij het hervatten van de zitting. "Ik stel voor dat er tussendoor geen vragen meer gesteld worden aan de getuigen." Alle vragen zullen pas na een bepaald hoofdstuk of zelfs na de volledige getuigenis gesteld mogen worden.

13.15u: Advocaat Walter Damen vraagt tussenkomst van stafhouder

Bij momenten laait de spanning in de rechtszaal hoog op. Ook tussen de advocaten van de verdediging onderling gaat het er bitsig aan toe. De advocaat van Pierre Serry, Walter Damen, vraagt nu om de tussenkomst van de stafhouder omdat Johan Platteau en Sidney Smeets, advocaten van respectievelijk André Gyselbrecht en Evert d.C. zulke harde woorden gebruiken. Platteau had onder meer gezegd dat de onderzoeksrechter een getuige bedreigd had, al verontschuldigde hij zich daarna wel voor die uitspraak. "U brengt een magistraat in diskrediet voor heel België. Ik ben uw cinema beu", klonk het bij Damen. De stafhouder zal om 14 uur moeten komen, de zitting is tot dan geschorst. 

12u: Discussie tussen Openbaar Ministerie en advocaat van André Gyselbrecht

De advocaat van André Gyselbrecht, Johan Platteau, probeert aan te tonen dat de familie Saelens al ter sprake kwam op de overlegvergadering op 31 januari 2012, de dag van de verdwijning van Stijn Saelens. Volgens het Openbaar Ministerie wil hij zo toewerken naar het punt dat André Gyselbrecht gearresteerd werd op aangeven van de familie Saelens, zo'n twee uur nadat de verdwijning van Saelens aan de politie gemeld was. 

Volgens Platteau werden André Gyselbrecht en zijn zoon gearresteerd op bevel van procureur Céline D'havé op een moment dat ze die bevoegdheid niet meer had. 

11u: Hoofdonderzoeker en onderzoeksrechter lichten verloop van onderzoek toe

De hoofdonderzoeker van de zaak naar de moord op Stijn Saelens en de onderzoeksrechter zullen nu uitleggen hoe het onderzoek gevoerd is. Opvallend is wel dat er in deze zaak eigenlijk twee onderzoeksrechters geweest zijn, maar dat alleen de laatste aan bod komt. 

De twee zijn samen bezig aan een powerpointpresentatie waarin ze in detail toelichten wat er allemaal gebeurd is vanaf 31 januari 2012, het moment waarop Stijn Saelens vermist werd en er bloed gevonden werd in zijn kasteel in Wingene. Ze hebben meer dan 300 slides met bijhorende uitleg voorbereid, dus dat zal heel wat tijd in beslag nemen. De presentatie wordt ook regelmatig onderbroken door vragen van de advocaten, iets wat al tot irritatie leidde bij de hoofdonderzoeker. "Geef ons eerst de kans om onze uitleg te doen, we krijgen de kans niet om ons verhaal te doen", richtte de hoofdinspecteur zich tot de advocaat. 

Voor een correctionele rechtbank zijn de verhoren met de onderzoekers een beetje een atypische start, bij een assisenproces is dit wel een vast onderdeel omdat het hele onderzoek daar in de rechtszaal moet worden overgaan. Veel nieuwe elementen zullen er waarschijnlijk vandaag niet opduiken. Toch vindt advocaat Kris Vincke dit een belangrijk onderdeel om de zweem van partijdigheid weg te nemen. "Ik vind het niet vreemd. Er wordt nogal smalend gedaan over het onderzoek, ook in de pers. Er wordt over corruptie gesproken. Ik denk dat het dan zeer goed is dat de onderzoekers zich hier komen verantwoorden."

De rechter heeft beslist dat de zitting gewoon verdergezet kan worden. Er zullen geen audiovisuele opnames gemaakt worden, het Openbaar Ministerie wil niet ingaan op het verzoek van de rechtbank. Voorzitter Els D'Hooghe had op de inleidingszitting zelf voorgesteld om de verhoren te filmen. "Ik betreur ten zeerste dat het OM niet kan of wil ingaan daarop. Het belet geen eerlijk proces. We zullen de getuigenverhoren laten doorgaan en de belangrijkste gezegden door de griffier laten acteren." Er komt ook geen uitstel omdat er een aantal dossiers nog niet gevoegd zijn.

De Nederlandse advocaat van Evert d.C. doet nu moeilijk over het feit dat de onderzoeksrechter en de politie-inspecteur samen zullen getuigen. De rechter laat het protest acteren, maar start nu echt met de getuigenverhoren. 

Walter Damen, advocaat van verdachte Pierre Serry, maakt zich serieus kwaad op de Nederlandse advocaat van Evert d.C. "Laat ons nu eindelijk beginnen. Ik ga u eens een exemplaar van het Belgisch gerechtelijk wetboek bezorgen zodat u weet hoe het er in ons land aan toe gaat."

Er is in de rechtbank ook meteen discussie over het voorstel om alle verhoren vast te leggen op beeld. Het Openbaar Ministerie verwerpt het voorstel meteen. Bijgevolg moet de griffier alles schriftelijk weergeven. Procureur Céline D'havé gaf een verklaring voor de beslissing. "Aan de wettelijke verplichting van de griffier kan geen afbreuk gedaan worden. De griffier moet sowieso de voornaamste verklaringen acteren." 

De verdediging gaat absoluut niet akkoord met de beslissing van het Openbaar Ministerie. De advocaat van Evert d.C. is stevig van leer getrokken. "Ik verbaas me erover dat het Openbaar Ministerie u hier voor een voldongen feit stelt. Ik vind het werkelijk van de zotte dat het OM hier gewoon kan zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Zo gaan wij niet met elkaar om." Meester Smeets stelde ook dat de voorzitter het maar moest bevelen, maar die bevoegdheid heeft een correctionele rechter niet. Johan Platteau, de advocaat van André Gyselbrecht heeft zich hierbij aangesloten en verwijst hierbij naar de inleidende zitting, waar iedereen zijn akkoord gegeven had voor de audiovisuele opnames. "Wij moeten ons aan de afspraken houden, maar ook het openbaar ministerie moet dat doen. Wat is het nut trouwens van die powerpoint? Kunnen we niet gewoon vragen stellen aan de getuigen?"

Een van de argumenten van het Openbaar Ministerie - dat de audiovisuele verhoren praktisch niet haalbaar zijn - wordt meteen van tafel geveegd. "Kom toch niet af met capaciteit, zet daar gewoon een camera. We kunnen er misschien een gebruiken van iemand in de zaal", klinkt het bij de advocaat van Roy L.

Na nauwelijks 40 minuten wordt de zitting al een kwartier geschorst. De advocaten overleggen momenteel. De getuigenverhoren zijn nog altijd niet begonnen. Er wordt ook bekeken of er nog uitstel nodig is omdat een aantal dossiers nog niet gevoegd zijn, met name het onderzoek naar de computer van Stijn Saelens.

Bij het begin van het Kasteelmoordproces voor de correctionele rechtbank is de timing al meteen bijgesteld. De wapenexpert en de wetsdokter die normaal vandaag het woord zouden krijgen, worden verplaatst naar donderdag. De reden? De getuigenissen van de onderzoeksrechter en de hoofdonderzoeker deze voormiddag zouden heel wat meer tijd in beslag nemen. 

Het gevolg is dat de verhoren van de vier beklaagden die het woord zouden krijgen op donderdag, nu verplaatst worden naar 12 juni. 

Opvallend is ook dat Peter Gyselbrecht, zoon van verdachte André Gyselbrecht, de zitting van op de eerste rij volgt. Hij werd eerder door de Brugse raadkamer buiten vervolging gesteld. De publieke belangstelling voor het proces is groot.