Open VLD wil pensioenopbouw langdurig werklozen voort verlagen

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne heeft een concreet voorstel klaar om de pensioenopbouw van langdurig werklozen voort te verlagen. Het plan zal tijdens een van de superministerraden besproken worden. Volgens CD&V zijn er in de regering over de pensioenopbouw afspraken gemaakt, maar gooit Van Quickenborne "alles op een hoopje".
Vincent Van Quickenborne in de Kamer (archief).

Het verhaal van twee vriendinnen uit Henegouwen die hun pensioen lieten berekenen, zorgde vorige week voor stevige deining in de politieke wereld. Virginie, die er een carrière als zelfstandige heeft opzitten, zou minder krijgen dan Caroline, die 33 jaar werkloos geweest is.

Van Quickenborne stak daarop een pleidooi af voor de beperking van de werkloosheid in de tijd, maar die zal er onder deze regering niet meer komen. Hij heeft nu een alternatief voorstel klaar.

"We moeten verder sleutelen aan de gelijkgestelde periodes. Binnenkort is het zo dat de basis voor de pensioenberekening na één jaar werkloosheid niet langer het laatste loon is, maar een 'minimumjaarrecht' van ongeveer 1.950 euro bruto. Uit onze berekeningen blijkt echter dat een Caroline dan nog altijd meer zou krijgen dan een Virginie", zo zei Van Quickenborne.

"Ik stel daarom voor om het minimumjaarrecht vanaf het derde jaar werkloosheid geleidelijk aan te laten dalen, tot het na tien jaar nog 70 procent of 1.362 euro bedraagt. En vanaf het elfde jaar werkloosheid zullen deze jaren ook niet meer meetellen voor de vorming van het minimumpensioen. Want het kan niet dat een ondernemer minder pensioen krijgt dan iemand die jarenlang werkloos was."

"Appels en peren"

In het radioprogramma "De ochtend" reageerde CD&V-Kamerlid Sonja Becq dat er binnen de regering eerder al afspraken zijn gemaakt over de pensioenopbouw en over het bekijken van het pensioen bij een tweede werkloosheidsperiode.

Maar volgens Becq vergelijkt Van Quickenborne "appels met peren" door werknemers, ambtenaren en zelfstandigen door elkaar te gebruiken. "Hij gooit alles op een hoopje", klinkt het. Becq wil bijvoorbeeld niet dat er geraakt wordt aan "de solidariteit binnen de groep van werknemers".

N-VA positief

De N-VA - die net als Open VLD al langer pleit voor het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd - reageert wel positief.

Kamerlid Jan Spooren noemt een verdere verlaging van de gelijkstelling van langdurige werkloosheid voor pensioenopbouw "alvast een stap in de goede richting". Tegelijk stelt hij voor om het pensioen voor mensen met een lange loopbaan verder te verhogen. "Werken moet altijd meer lonen dan niet-werken, ook voor de pensioenopbouw", zo zei hij.