Sokkel van oude toren Kortrijks Guldensporencollege vat vuur

In Kortrijk heeft de sokkel van de toren van het Guldensporencollegegebrand. De toren, een kenmerkend gebouw van de Kortrijkse skyline, wordt afgebroken, en sintels van de snij- en laswerkzaamheden bij de afbraak zijn op het dak van de sokkel gevallen. Door de brand hing er een dikke, zwarte rook in de onmiddellijke omgeving, maar na een halfuurtje was de brandweer het vuur meester.

De rookpluim van de brand was van ver te zien, en daardoor verspreidde zich al snel het nieuws dat "de collegetoren" in brand stond.Dat bleek echter niet het geval, het ging om het dak van de sokkel van de toren. 

Die sokkel wordt sinds de paasvakantie niet meer door leerlingen  gebruikt, net door de afbraakwerkzaamheden aan de toren. Pas in september zullen in de sokkel na een renovatie tijdens de zomervakantie, opnieuw klaslokalen ingericht worden en zullen leerlingen er terugkeren.

Vermoedelijk zijn er brandende resten van de snij- en laswerkzaamheden voor de afbraak, op het dak van de sokkel gevallen.

Er waren op het ogenblik dat de brand uitbrak, nog zes arbeiders aan de slag. Zij verwittigden meteen de hulpdiensten toen ze in de gaten kregen dat de platen en autobanden op het dak van de sokkel, die er zijn aangebracht om schade door vallende brokstukken te verhinderen, en de roofing vuur hadden gevat. De autobanden en de roofing zorgden meteen voor de grote rookontwikkeling.

De brandweerzone Fluvia rukte met acht voertuigen uit, en slaagde er binnen het half uur in de uitslaande brand onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond.

Behalve de brandschade aan het dak zal er enkel wat waterschade aan enkele klaslokalen zijn, en de werking van de school komt niet in het gedrang. Ook de open deur van komend weekend in de nieuwbouw gaat door zoals gepland.

Sloop

De 64 meter hoge Sint-Amandstoren torende sinds 1971 boven Kortrijk uit. De toren langs de Leie werd gebouwd om plaats te bieden aan het groeiende aantal leerlingen, waarvan velen op internaat zaten.

De 16 verdiepingen van de toren kwamen de laatste decennia stilaan leeg te staan. Omdat hij niet aan de brandvoorschriften voldeed, werd besloten om de toren te slopen. Bij de sloping werd eerst het asbest verwijderd. Vanaf april werd begonnen om de verdiepingen één voor één af te breken. Dat duurt tot eind augustus.

Ernaast verrijst de K-Tower, een nieuwe woontoren met 65 flats op negentien verdieping, maar liefst 66 meter hoog.