Werknemers Vinçotte massaal in staking tegen ontslagen en opzegging cao's

Een groot aantal van de 1.600 werknemers van het inspectiebedrijf Vinçotte heeft het werk neergelegd uit protest tegen de aankondiging om 195 jobs te schrappen en de cao's op te zeggen. Er worden rond 13 uur honderden werknemers verwacht aan het hoofdkantoor in Vilvoorde voor een protestmanifestatie.

"Vanuit het hele land zakken er momenteel een tiental bussen met werknemers af naar Vilvoorde, samen goed voor zo'n 500 mensen. Daarnaast zullen er ongetwijfeld ook een aantal anderen met de auto naar hier komen. In het hoofdkantoor in Vilvoorde, waar 400 mensen werken, zijn er deze morgen slechts 8 werkwilligen komen opdagen", aldus vakbondsvrouw Geertje Troch (LBC). De toespraken tijdens deze manifestatie aan het hoofdkantoor zijn gepland rond 13 uur.

De vakbonden eisen de onmiddellijke intrekking van de ontslagen. Ook de maatregel, die samen met de ontslagen werd aangekondigd, om alle collectieve akkoorden op te zeggen moet ongedaan worden gemaakt. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van het herstel van het sociaal overleg. Door de eenzijdige beslissing van de directie vorig jaar om het aantal mandaten in de syndicale delegatie te verminderen van 18 naar 8 is er bij Vinçotte nog steeds geen syndicale delegatie aangesteld en is er volgens de vakbonden buiten de ondernemingsraden van sociaal overleg in de praktijk geen sprake.

"Het is omwille van maatregelen die de directie eenzijdig doorvoert al maanden op sociaal vlak onrustig bij Vinçotte. De klap op de vuurpijl was de eenzijdige aankondiging op 21 april van de 195 ontslagen, waarbij wellicht vooral de administratieve diensten zullen getroffen worden. Op 9 mei start hierover in de ondernemingsraad de informatie- en consultatieronde in het kader van de wet-Renault. We eisen dat de directie dit sociaal overleg en onze alternatieve voorstellen die we op tafel zullen leggen ernstig neemt", aldus Troch.