Aantal actieve priesters in Vlaamse bisdommen tegen 2030 zowat gehalveerd

In 2030 zal het aantal actieve priesters in de Vlaamse bisdommen zowat zijn gehalveerd. Dat meldt het blad Kerk & Leven. In 2020 kunnen de bisdommen nog rekenen op 400 priesters. In 2030 zal dat aantal gekrompen zijn tot 237. Op het bisdom Brugge na zullen alle Vlaamse bisdommen tegen dan een actief priesterkorps tellen van minder dan vijftig.

Kerk & Leven heeft aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uitgezocht hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen.

In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. In het bisdom Gent vermindert het aantal priesters van 71 in 2020 naar 43 in 2030. In het Nederlandstalig gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaat het aantal actieve priesters van 80 in 2020 naar 46 in 2030, in het bisdom Hasselt van 63 in 2020 naar 37 in 2030 en in het bisdom Antwerpen van 56 in 2020 naar 33 in 2030.

"In een parochie werken nog veel andere mensen"

Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & Leven nog een vrij optimistische voorspelling. "De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt", stelt hij.

Vandewiele benadrukt wel dat de Kerk de nadruk te hard legt op de figuur van priesters. In een parochie werken nog veel andere mensen dan de priester. "Je hebt diakens, parochie-assistenten en vrijwilligers. Zij verzetten ook heel wat werk. Ik pleit ervoor naar het geheel van dat menselijk kapitaal te kijken."