Ecocheques blijven voorlopig bestaan

De ecochecques worden voorlopig niet afgeschaft. Het wetsvoorstel om de cheques te vervangen door extra nettoloon heeft voor de tweede keer geen groen licht gekregen van de Raad van State. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk.
ImageGlobe

Het wetsvoorstel om de ecocheques af te schaffen, moest een einde maken aan de administratie en de kosten van het huidige systeem. In ruil zouden de werknemers een onbelaste loonsverhoging krijgen.

De  Raad van State waarschuwde er vorige maand al voor dat het wetsvoorstel mogelijk het gelijkheidsbeginsel zou schenden. Een tweede advies haalt die onzekerheid niet weg. De kans blijft dus bestaan dat de regeling zou worden afgeschoten door het Grondwettelijk Hof.

Verdeeldheid

Hoe het nu verder moet, is niet meteen duidelijk omdat de meerderheidspartijen het niet met elkaar eens zijn. CD&V en MR willen juridische onzekerheid vermijden en stellen voor om volop in te zetten op een snelle omschakeling naar elektronische cheques, gecombineerd met extra mogelijkheden om met die cheques te betalen. Zo zouden er meer producten zijn waarvoor men de cheques kan gebruiken en zouden ook online-aankopen mogelijk worden.

De elektronische cheques doen de kosten al met de helft  dalen en vermijden dat de uitgiftebedrijven nog de winst opstrijken als cheques verlopen of verloren raken, zeggen de voorstanders. Ook de sociale partners hebben zich al in die zin uitgesproken.

Maar Open VLD is helemaal niet te vinden voor de elektronische cheques. "Ook elektronisch zijn de overheadkosten van het systeem nog steeds vrij hoog", zegt Kamerlid Egbert Lachaert. Volgens de liberaal is het voorstel van MR en CD&V bovendien net wat de uitgiftebedrijven zelf vragen. "Ik weiger toe te geven aan die lobby."

Lachaert betwist dat de uitspraak van de Raad van State een volledige afschaffing van de ecocheques onmogelijk zou maken en blijft dus voorstander van het oorspronkelijke voorstel om de cheques te vervangen door nettoloon. Door die regeling pas op 1 januari 2019 te laten ingaan, zou er genoeg tijd overblijven voor een eventuele uitspraak van het Grondwettelijk Hof.

N-VA

Ook de N-VA blijft bij het standpunt dat de ecocheques zo snel als mogelijk moeten worden afgeschaft en omgezet in een netto-vergoeding. "Dit moet vanzelfsprekend op een juridisch sluitende manier gebeuren. We kunnen op basis van het advies van de Raad van State de nodige aanpassingen aanbrengen in het wetsvoorstel dat werd ingediend vanuit de meerderheid", zegt Kamerlid Jan Spooren.

"Dat het in de praktijk zo moeilijk is om de ecocheques af te schaffen, wijst op de hoge complexiteit in onze loonvorming. Die is ontstaan door de torenhoge lasten op arbeid en de ontsnappingsroutes die door de sociale partners in de loop der jaren werden uitgebouwd. De N-VA wil dit amalgaam van extralegale voordelen vereenvoudigen en omzetten in een netto-voordeel, zegt Spooren.