Geens wil burgerinfiltranten en spijtoptanten inzetten

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een regeling voor burgerinfiltranten en spijtoptanten. Voorlopig mogen alleen politieambtenaren undercover gaan in zware criminele milieus en is er ook nog geen regeling voor spijtoptanten. Dat zijn mededaders die zelf naar justitie stappen met een bekentenis of tijdens het onderzoek belangrijke bewijsmiddelen aanleveren in ruil voor vermindering van straf.

Het was de procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, die de bal aan het rollen bracht. Bij de opening van het gerechtelijk jaar in september vorig jaar riep hij op om in terreurzaken burgerinfiltranten in te zetten. "Politiemensen laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terroristische milieu is zeer moeilijk en tijdrovend", klonk het toen.

Het voorstel stuitte meteen op veel kritiek van advocaten en academici. Zo vond strafpleiter Walter Van Steenbrugge het een "heel slecht idee" om burgers die geen opleiding hebben genoten te laten infiltreren in terroristische milieus. Volgens hem zijn er nu al veel problemen met de toegelaten infiltraties door speciaal opgeleide politiemensen.

Professor strafrecht Joachim Meese waarschuwde dat burgerinfiltranten makkelijk informatie uit het onderzoek kunnen lekken aan het misdaadmilieu en ook strafpleiter Walter Damen benadrukte dat er weinig garanties zijn dat burgerinfiltranten geen dubbelspel spelen.

Geen Albanees dialect

Minister Geens gaf aan "bereid te zijn om hierover na te denken". In een voorbereidende nota die Knack kon inkijken, schetst hij nu de krijtlijnen van een nieuw wetsontwerp dat het gebruik van burgerinfiltranten en spijtoptanten regelt. De minister is door Knack trouwens uitgeroepen tot de "machtigste Belg inzake veiligheid". 

Volgens Geens is de burgerinfiltrant nodig, omdat de politie simpelweg niet in alle milieus kan infiltreren. "Bij pakweg de Albanese of Chinese maffia, of in terroristische cellen stoot je dan op limieten, bijvoorbeeld omdat politieambtenaren een bepaald dialect niet machtig zijn of omdat derden in het gesloten milieu erg gewantrouwd worden", zegt de minister in Knack.

De burgerinfiltranten zullen ook "minder belangrijke misdrijven" mogen plegen, zoals een appartement of een auto huren voor criminelen. Het federaal parket moeten dit wel eerst goedkeuren en de Kamer van Inbeschuldigingstelling controleert. Minderjarigen kunnen geen burgerinfiltrant worden.

Door de regeling rond spijtoptanten zouden mededaders die een misdrijf aangeven waar de politie nog niet van op de hoogte was of mededaders die belangrijk bewijsmateriaal aanleveren tijdens het onderzoek, strafvermindering krijgen. In bepaalde gevallen krijgt de spijtoptant ook bescherming en een nieuwe identiteit. De regeling -die gebeurt onder rechterlijke controle- is enkel van toepassing bij zeer ernstige vormen van criminaliteit.

Het wetsontwerp moet deze zomer klaar zijn en wordt dan besproken met de rest van de regering.