Is het boek van Tom Van Grieken het 70 puntenplan 2.0?

Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, heeft een boek geschreven. De titel is "Toekomst in eigen handen. Opstand tegen de elites". Het had evengoed "Het 70 puntenplan 2.0" kunnen zijn. Niet omdat het boek choqueert, zoals het 70 puntenplan destijds deed, maar wel omdat de voorzitter van Vlaams Belang met dit boek op dezelfde manier wil wegen op de samenleving als het 70 puntenplan deed op het einde van de vorige eeuw.
labels
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

Ivan De Vadder is Wetstraatwatcher voor VRT Nieuws. Hij maakt en presenteert ook het programma "De afspraak op vrijdag".

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is

Het 70 puntenplan is een tijdsdocument. Het was door het toenmalige Vlaams Blok opgesteld óm te choqueren. Het werd geschreven als een pamflet en door het in 70 concrete punten op te delen, gaf het de indruk dat het ging om een resultaatsverbintenis die de partij Vlaams Blok aanging met haar kiezers.

Het was de jonge Filip De Winter die het 70 puntenplan uitdroeg, en de provocerende boodschap was hem op het lijf geschreven. En toegegeven, sommige ideeën van het toenmalige Vlaams Blok zijn intussen gemeengoed geworden in de Vlaamse samenleving.

Tom Van Grieken komt in zijn boek ook tot die conclusie. De traditionele politieke partijen schoten destijds op de boodschapper, zo concludeert hij, maar "schoorvoetend zijn in de loop der jaren nochtans een aantal voorstellen van dat plan geheel of gedeeltelijk uitgevoerd: er is intussen bijvoorbeeld een staatssecretaris voor immigratie, er is een lijst van veilige landen van waaruit geen vluchtelingen opgenomen worden en er zijn gesloten opvangcentra voor uitgeprocedeerde vluchtelingen".

Gemeengoed

Maar er is nog veel meer van dat 70 puntenplan gemeengoed geworden in Vlaanderen. Het beleid rond asiel en migratie heeft zich de laatste jaren aangepast aan de ideeën van het 70 puntenplan. Want naast die gesloten opvangcentra voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, worden intussen schijnhuwelijken strenger bestraft, en is het repatriëringsbudget stelselmatig verhoogd.

Ook in andere beleidsdomeinen duiken de voorstellen van het toenmalige plan geregeld op. Minister van Justitie Marc Verwilghen gaf Marion Van San de opdracht om statistieken op te maken (op basis van etnische afkomst) van de gevangenispopulatie (bekendmaken van de statistieken in verband met de vreemdelingencriminaliteit).

In 2015 lanceert N-VA-parlementslid Sarah Smeyers het idee om het kindergeld voor asielzoekers getrapt -in kwartjes- uit te betalen (kinderbijslag voor niet-Europeanen verminderen). Dit jaar pleiten een CD&V’er als Hendrik Bogaert maar evengoed Theo Francken, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, voor het afschaffen van de dubbelde nationaliteit (de dubbele nationaliteit onmogelijk maken).

Intussen weten we dat de N-VA-minister Liesbeth Homans en de nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Zuhal Demir, ook van de N-VA, Unia, het vroegere Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, niet echt genegen zijn (opdoeken van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding).

Liesbeth Homans wil als Vlaams minister van Binnenlandse Betrekkingen de erkenning van een moskee in Beringen intrekken (het aantal moskeeën drastisch verminderen) en Ben Weyts heeft het diervriendelijke verdoofd slachten ingevoerd (de rituele slachtingen verbieden).

De N-VA-fractieleider Peter De Roover wil een verbod op politieke propaganda door buitenlandse politici (verbod op buitenlandse politieke propaganda), en N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte in het intussen beruchte openingscollege aan de Gentse universiteit voor het herbekijken van het Schengenakkoord en het Dublinverdrag (de akkoorden van Schengen en Dublin afwijzen).

Tijdsdocument

Wie die opsomming leest, zou tot de conclusie kunnen komen dat het 70 puntenplan zijn tijd ver vooruit was. Niets is minder waar. Er staat ook een waslijst in aan maatregelen die toen al verwerpelijk werden gevonden, en nu evenmin ingang zouden vinden.

Ik som voor de vuist op: het invoeren van een belasting op de tewerkstelling van niet-Europese vreemdelingen, de verplichte terugkeer na vijf maanden werkloosheid, het beperken van het eigendomsrecht van niet-Europese vreemdelingen, het splitsen van de sociale zekerheid in een stelsel voor Belgen en een stelsel voor niet-Europese vreemdelingen, en ten slotte de terugkeer van alle vreemdelingen, in twee bewegingen, eerst die van de eerste generatie vreemdelingen, en vervolgens die van de tweede en derde generaties vreemdelingen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat dit 70 puntenplan het cordon sanitaire rond de partij Vlaams Blok aanwakkerde.

Ideeënpartij

Van dat cordon sanitaire wil Tom Van Grieken af. Het boek is door de partijvoorzitter in eigen naam geschreven, zonder dat een partijlogo de cover ontsiert. Maar het is duidelijk dat de voorzitter wil dat zijn partij uit het boek put om haar ideeëngoed te verrijken. Want de jonge partijvoorzitter wil verruimen.

Vlaams Belang mag niet meer de partij van uitsluitend de drie V's blijven: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen. Vlaams Belang moet voortaan ook andere thema’s bespelen, en de opdracht is eigenlijk hetzelfde als ten tijde van het 70 puntenplan: een ideeënpartij blijven die weegt op de Vlaamse samenleving. Want het risico bestaat dat ook nu geen enkele partij met Vlaams Belang wil besturen.

De vraag is of Tom Van Grieken met dit boek in die opdracht zal slagen. Een greep uit de nieuwe voorstellen: om de band met de natie "Vlaanderen" aan te wakkeren -want dat blijft het vertrekpunt van Vlaams Belang: een onafhankelijk Vlaanderen via een bindend referendum over het einde van België-, wil Vlaams Belang "opnieuw een algemene gemeenschapsdienst van enkele maanden invoeren.

Hierbij moet de legerdienst nadrukkelijk gestimuleerd worden." Om het met de woorden van Van Grieken zelf te zeggen: "We zijn een land van mietjes." En een legerdienst kan dat fenomeen uit de wereld helpen.

Tegelijk wil Van Grieken dat Vlaanderen uit de NAVO stapt, want "we liggen als klein land, net als Oostenrijk (ook geen lid van de NAVO), omringd door andere, niet-vijandige landen". Het gevolg is ook dat "Amerikaanse atoombommen moeten worden verwijderd van ons territorium". Van Grieken wil vervolgens de Rijkswacht opnieuw oprichten "als integraal onderdeel van het leger, gespecialiseerd in terrorismebestrijding".

Dat zijn enkele nieuwe ideeën, maar natuurlijk blijft het boek evengoed surfen op een kritische houding tegenover de islam (de nieuwe breuklijn in de samenleving volgens Van Grieken): niemand mag nog religieuze symbolen dragen op het werk, de financiering van godsdiensten moet worden vervangen door het Duitse idee van een "kerkbelasting", in de grondwet moet staan dat Vlaanderen een "christelijk-humanistisch land" is, en oude ideeën als het afschaffen van de dubbele nationaliteit duiken opnieuw op. Bovendien worden die ideeën geïntegreerd in de nieuwe politieke graal: een anti-Europese houding. De Europese Unie moet verdwijnen, net als de euro en het Schengenakkoord.

Rekening vereffenen

De vraag is of Tom Van Grieken -en met hem zijn partij- zal slagen in zijn opzet om van dit kleinere Vlaams Belang opnieuw een ideeënpartij te maken die kan wegen op de Vlaamse samenleving. Op dit moment laaft de jonge partijvoorzitter zich vooral aan het succes van bijvoorbeeld Marine Le Pen in Frankrijk, maar de vraag is of hij binnenkort, wanneer hij op eigen benen aan verkiezingen moet deelnemen, even goed zal scoren. Alleen dan zal hij kunnen uitpakken met zijn "Vlaams Belang 2.0".

In Antwerpen wacht alvast een vijftiger om de rekening te vereffenen.