Islam haalt christendom in tegen 2060

Het aantal moslimgelovigen in de wereld stijgt sneller dan het aantal christenen. Als die evolutie zich voortzet, zullen beide geloofsgroepen tegen 2060 ongeveer even groot zijn. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Pew Research Center. Het aandeel van de niet-gelovigen neemt af.

Christenen vormen vandaag de grootste religieuze groep op aarde (31 procent van de wereldbevolking). Moslims komen op de tweede plaats met 24 procent. Derde grootste groep zijn de niet-gelovigen, waarbij de vrijzinnigen (16 procent), op de hiel gezeten door de hindoes (15 procent).

Zowel het aantal christenen als moslims zal de komende decennia verder toenemen, maar aan een verschillend tempo. Omdat de moslimpopulatie jonger is en de vrouwen meer kinderen krijgen, wordt verwacht dat het aantal moslims tegen 2060 zal stijgen met 70 procent. De groep van christenen zal met 34 procent stijgen, dat is iets meer dan de verwachte wereldwijde toename van de bevolking met 32 procent. Door die snellere toename zullen de moslims tegen 2060 de christenen hebben ingehaald. Beide godsdiensten zullen dan zo'n drie miljard aanhangers tellen.

Alle andere godsdiensten zien hun aandeel afnemen. Ook het aantal niet-gelovigen zal tegen 2060 afnemen tot 13 procent van de wereldbevolking.

Geografische spreiding

De relatieve groei van religies is sterk gebonden aan geografische verschillen. Zo is het aantal niet-gelovigen erg groot in regio's met een verouderende bevolking en een kleinere vruchtbaarheid zoals Europa, Noord-Amerika, Japan en China. Het grootste aantal niet-gelovigen is overigens te vinden in Azië. Religies in ontwikkelingslanden, waar de vruchtbaarheid groot is en de kindersterfte afneemt, zullen daarentegen een grotere groei kennen.

Zo is de toename van het aantal christenen en moslims de komende decennia vooral te situeren in Sub-Sahara-Afrika. Daar zal het aandeel van de christenen groeien van 26 tot 42 procent van de bevolking, het aandeel van de moslims neemt toe van 16 tot 27 procent. In ander continenten zal het aandeel christenen of moslims daarentegen gelijk blijven of afnemen.

De volledige studie kan u hier vinden.