Mechelse ex-schepen Bart De Nijn vrij voor belangenvermenging

De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde gewezen gedeputeerde en ex-schepen Bart De Nijn (N-VA) in 2015 voor belangenvermenging. De Nijn ging in beroep en zette intussen een stap terug als schepen. Het hof van beroep van Antwerpen spreekt hem nu vrij.

Volgens de rechtbank van Mechelen maakte De Nijn zich schuldig aan belangenvermenging toen hij nog aan de slag was als gedeputeerde van de provincie. Hij had zich volgens de rechtbank uitgesproken in een dossier waarin hij zelf belanghebbende partij was.

De stad Mechelen had een bouwvergunning afgeleverd voor een terrein aan de Tervuursesteenweg, maar deze werd aangevochten door de buren. De provincie vernietigde in 2012 deze bouwvergunning en De Nijn ondertekende de beslissing mee.

Het probleem was dat zijn echtgenote één van de buren was die de bouwvergunning aanvocht: de vergunning was bestemd voor het terrein achter hun woning. De Nijn zei dat hij niet op de hoogte was dat zijn vrouw haar handtekening zette onder het bezwaarschrift tegen de vergunning, maar de rechtbank verweet hem een gebrek aan schuldinzicht.

"Het is ongeloofwaardig dat de beklaagde niet zou hebben geweten dat zijn echtgenote mee bezwaar had aangetekend tegen de bouwvergunning. Van een gedeputeerde mag je toch verwachten dat hij een dossier bestudeert voor hij een beslissing neemt", klonk het toen bij het parket.

De Nijn ging in beroep tegen de beslissing en legde zijn schepenmandaat neer. Het Antwerpse hof van beroep geeft De Nijn nu gelijk.

"Ik wil mijn schepenambt eigenlijk wel weer opnemen"

Na afloop reageerde De Nijn opgelucht. "Ik ben heel gelukkig en opgelucht dat recht eindelijk geschied is." Hij sprak zich ook voorzichtig uit over zijn schepenambt. "Ik wilde niet het verwijt krijgen betaald te worden om niets te doen. Nu ik ben vrijgesproken, ga ik met mijn medestanders en de mensen van de coalitie bekijken hoe het verder moet, want ik wil mijn schepenambt eigenlijk wel weer opnemen."

De N-VA-fractie was het er destijds unaniem over eens dat De Nijn "door de grote poort mocht terugkeren" bij een vrijspraak in beroep.