Onverwachte bekentenis in Kasteelmoordzaak: "Goedgevonden strategische zet van verdediging"

"Een goedgevonden strategische zet van de verdediging." Dat was de eerste reactie van advocaat John Maes op het onverwachte manoeuvre van André Gyselbrecht en zijn advocaat op het einde van de chaotische eerste procesdag in het Kasteelmoorddossier. Maar tegelijk stelt hij zich vragen of zo'n zet niet beter gewerkt had op een assisenproces. "Ik denk dat dit minder indruk maakt op een beroepsrechter dan op een jury."
Advocaat Johan Platteau en André Gyselbrecht

Volgens advocaat John Maes zit er een strategie achter de bekentenissen van dokter André Gyselbrecht. "Ik denk niet dat dit een impulsieve reactie van de beklaagde is geweest. Het kan strategie zijn." Waarom? "Het voordeel van het laatste woord is dat men goed weet hoe het dossier eruit ziet: wat anderen verklaard hebben en wat niet, wat speurders al dan niet gevonden hebben. In functie daarvan kan men een goed voorbereidde verklaring afleggen", reageert hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Bovendien zo stelt Maes, neemt men bepaalde risico's als men bij het begin verklaringen aflegt. "Er kunnen dan nog dingen boven water komen die jouw bekentenis ondergraven. Je bent wat zekerder van je zaak als je bepaalde zaken anders wil voorstellen dan ze zijn. Niet elke bekentenis is ook een volledige bekentenis."

Plotse bekentenissen: meer indruk op een assisenjury dan op een beroepsrechter?

Maar wat als? Wat als André Gyselbrecht en de drie medebeklaagden niet terechtstonden voor de correctionele rechtbank, maar voor het hof van assisen? Zou de bekentenis dan méér indruk gemaakt hebben? 

"Misschien wel", denkt Maes. "Ik kan me voorstellen dat iemand die plots bekentenissen aflegt wel indruk kan maken op een jury. Op een beroepsrechter denk ik dat dat minder indruk maakt. In die zin is het misschien een van de redenen waarom de verdediging de hoop koesterde om voor assisen te komen."

De uitkomst daarentegen zou niet per se anders zijn. "Men heeft geen bekentenissen nodig om iemand te veroordelen. Iemand kan zich op zijn zwijgrecht beroepen en toch veroordeeld worden. Qua bestraffing denk ik niet dat het noodzakelijk anders zou lopen voor een beroepsrechter dan voor een jury van lekenrechters."

Pleidooi voor een correctionele zaak?

Wat wel fundamenteel anders is, is nu het vervolg van het proces. Bij de correctionele rechtbank heeft men nu de mogelijkheid om de zaak uit te stellen - wat in deze gebeurd is - en om de politie de kans te geven om de bekentenis te analyseren en om Gyselbrecht opnieuw aan een verhoor te onderwerpen. En dat is niet slecht in deze zaak, oordeelt Maes. 

"De dynamiek van een assisenproces betekent dat men meer door een agenda gebonden is. Een jury die daar zit, heeft niet de mogelijkheid om een aantal weken later nog eens terug te keren. Men gaat er dan van uit dan een proces kan blijven doorgaan. Wat betekent dat je meer moeilijkheden hebt om een aantal zaken te toetsen of dieper in te gaan op bepaalde elementen."

"Een bekentenis die op een zitting afgelegd wordt, is voor een fundamenteel stuk beperkt. Men kan geen uren aan het woord komen. Nu hebben de speurders de mogelijkheid om de man bijvoorbeeld opnieuw te ondervragen en zullen de advocaten dat proces-verbaal kunnen inkijken."

"Snelheid mag nooit een argument zijn om de waarheidsvinding in de weg te staan"

Een van de redenen om assisen af te schaffen, was wel net dat het sneller zou gaan. "Maar snelheid mag nooit een argument zijn om de waarheidsvinding in de weg te staan. In Brugge neemt men terecht de nodige tijd en laten ze bijvoorbeeld ook een aantal mensen van het onderzoek aan het woord. Men heeft zich niet laten vangen door het tijdsargument."