Vijf vragen na de bekentenis van dokter Gyselbrecht in de Kasteelmoordzaak

Vijf jaar na de moord op Stijn Saelens heeft dokter André Gyselbrecht eindelijk bekend dat hij wel degelijk de opdracht voor de moord gegeven heeft. Zo eindigde de eerste tumultueuze procesdag van de Kasteelmoord met een verrassing van formaat. Maar waarom heeft Gyselbrecht zo lang gewacht met zijn bekentenis? En wat verandert er nu?
Foto Kurt bvba, Foto Kurt

1. Waarom bekent André Gyselbrecht nu pas?

Het antwoord op die vraag weten alleen André Gyselbrecht zelf en zijn advocaat. Wat wel duidelijk was, was dat advocaat Johan Platteau met zijn cliënt had afgesproken dat er op het proces een bekentenis zou komen. Volgens de advocaat zou dat gebeuren tijdens het verhoor van André Gyselbrecht, maar volledig onverwacht kwam de bekentenis er helemaal op het einde van een chaotische eerste procesdag.

Nog volgens de advocaat kreeg zijn cliënt de woorden die hij gisteren uitsprak nooit eerder over zijn lippen. Gyselbrecht zou uit angst om zijn familie te verliezen - en dan vooral zijn dochter - nooit hebben durven spreken.

Langs de andere kant staat het ook vast dat André Gyselbrecht geen kant meer uit kon. Vorig jaar veranderde Pierre Serry, de vermoedelijke organisator van de moord, plots zijn verklaring en sprak voor het eerst over een huurmoord. Tot dan volgde hij altijd de versie van de dokter die enkel zou gevraagd hebben om Stijn Saelens een lesje te leren.

Gisteren legden de onderzoekers ook een hele dag uit hoe de zaak volgens hen in mekaar zat. "Al in januari 2013, een jaar na de feiten, was het door de veelvuldige contacten tussen Pierre Serry en André Gyselbrecht duidelijk dat dit niet louter ging over een lesje leren. Het was wel degelijk de bedoeling om Stijn Saelens te vermoorden", zei de hoofdinspecteur van de politie. André Gyselbrecht kon niet langer tegen alle feiten in het dossier in blijven gaan.

2. Wat is de impact op de rest van het proces?

Deze bekentenis verandert natuurlijk alles, dus het proces zal zeker een tijdje stil liggen. Donderdag is er wel nog een zitting met de wetsgeneesheer en de wapendeskundige. Het is nu vooral de bedoeling dat André Gyselbrecht zo snel mogelijk grondig ondervraagd wordt door de politie. In zijn bekentenis gaf hij zelf ook heel wat tijdstippen aan, dus die tijdslijn moet ook helemaal gecheckt worden. Ook de drie andere verdachten zullen herverhoord worden, omdat zij in het licht van de nieuwe bekentenis hun verklaringen misschien ook willen aanpassen.

En als het mogelijk is, willen de speurders ook een nieuwe confrontatie organiseren tussen de verdachten. Op 22 mei is er een nieuwe zitting voorzien om zicht te krijgen op de stand van zaken. Dan zal de kalender worden vastgelegd voor de rest van het proces en weten we of de eerder geprikte datum voor de verdere verhoren, 12 juni, nog houdbaar is.

3. Zal deze bekentenis iets veranderen aan de uitkomst van dit proces?

Een bekentenis van een verdachte weegt uiteraard zwaar door als bewijs. De vraag is dus of er zonder die bekentenis voldoende bewijzen waren om André Gyselbrecht schuldig te verklaren. Wie de uiteenzetting van de politie-inspecteur en de onderzoeksrechter gehoord heeft, zal geneigd zijn "ja" te antwoorden. Ook de recente verklaringen van Pierre Serry wijzen eerder in die richting.

Maar de woorden van André Gyselbrecht hielden meer in dan een loutere schuldbekentenis: door de zinnen "ge moet dat niet zelf doen, contacteer me, ik zal er wel voor zorgen" in de mond van Pierre Serry te leggen, verschuift alle aandacht naar de man die als organisator van de moord terecht staat. André Gyselbrecht deed het klinken alsof het idee van zijn vriend Serry kwam. Het zal nu vooral interessant worden te weten welke nieuwe zaken Pierre Serry eventueel kwijt wil.

En dan was er gisteren nog een belangrijk moment op het proces toen de openbaar aanklager een groot gat schoot in de verdediging van Gyselbrecht. Die heeft namelijk altijd volgehouden dat de dokter het heft in eigen handen moest nemen omdat het parket in zijn ogen niets deed na de incestklacht die hij samen met Elisabeth Gyselbrecht indiende tegen Stijn Saelens. Gisteren werd duidelijk dat de opdracht om te doden al gegeven werd vóór er gerechtelijke stappen gezet waren door André Gyselbrecht.

4. Welke straf riskeert André Gyselbrecht?

Als dit een assisenproces geweest was, riskeerde André Gyselbrecht levenslang voor moord. Maar omdat dit een proces voor een correctionele rechtbank geworden is, ligt de maximumstraf anders. Sinds de wetswijziging is de strafmaat wel een juridisch vraagstuk geworden, waarover op dit proces ook al gediscussieerd is. Het Openbaar Ministerie beargumenteerde al dat volgens hen de maximumstraf op 30 jaar ligt. Ook op andere moordprocessen die er sinds de nieuwe wetgeving al geweest zijn, werd de maximumstraf van 30 jaar gehanteerd.

5. Zou het anders gelopen zijn mocht dit een assisenproces zijn geweest?

Ook die vraag kan niemand echt beantwoorden. Wat wel vaststaat, is dat een assisenproces na het voorlezen van de akte van inbeschuldigingstelling begint met een uitgebreid verhoor van de beklaagden. Mocht men op dit proces dus van start zijn gegaan met het verhoor van André Gyselbrecht, zou de eerste procesdag heel anders verlopen zijn. Nu is er eerst een heel tumultueuze dag geweest die compleet werd achterhaald door die bekentenis.

Op een assisenproces kan na een bekentenis ook gewoon worden verder gegaan met het proces. De filosofie is daar immers dat het onderzoek in de rechtszaal wordt overgedaan. In dit correctioneel proces moeten we nu even op de pauzeknop duwen omdat de politie alle verdachten nog eens moet verhoren en eventueel nog verder onderzoek moet doen.

Meest gelezen