Aantal automatische school- en studietoelages voorbije vier jaar verviervoudigd

In vier jaar tijd is het aantal school- en studietoelages die automatisch zijn opgestart, meer dan verviervoudigd. Vorig jaar kregen ruim 190.000 scholieren en studenten een vooraf ingevuld formulier.

Bij een vooraf ingevuld formulier moeten ouders, scholieren of studenten enkel de gegevens controleren en weer terugsturen. Bedoeling is dat wie recht heeft op een studietoelage, die ook effectief krijgt. Om zeker te zijn dat elke kandidaat het formulier goed ontvangen heeft, is er nu ook een herinneringsactie, zegt Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

"Het effect van de automatisering is duidelijk merkbaar. Op enkele jaren tijd is het budget met 23 miljoen euro gestegen. In 2017 hebben we een recordbedrag uitgekeerd van 174 miljoen euro. Bij kleuters bedraagt de studietoelage zo'n 100 euro per schooljaar, maar bij een kotstudent kan dat toch al meer dan 2.000 euro bedragen", licht Crevits toe.

Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren.

Stijging automatisch gestarte aanvragen

  • 2013-2014: 42.306 dossiers
  • 2014-2015: 75.811 dossiers
  • 2015-2016: 115.686 dossiers
  • 2016-2017: 190.010 dossiers