Opsteker voor Trump: Amerikaans Huis keurt afschaffing Obamacare goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een nipte meerderheid Trumpcare goedgekeurd, het voorstel van ziekteverzekering dat Obamacare moet vervangen. Er waren 217 stemmen voor en 213 tegen. Een eerste poging einde maart om de zogenoemde Trumpcare goed te keuren, mislukte omdat er grote onenigheid bestond bij de Republikeinen.
President Trump en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan.

Een van de grote beloften die Donald Trump in zijn verkiezingscampagne deed, was het afschaffen van Obamacare, de ziekteverzekeringswet die door zijn voorganger Barack Obama was ingevoerd.

Een eerste poging om een nieuw systeem - Trumpcare genoemd - goedgekeurd te krijgen, mislukte einde maart. De tekst werd zelfs niet ter stemming voorgelegd in het Huis van Afgevaardigden omdat duidelijke werd dat hij niet zou goedgekeurd worden door de verdeeldheid onder de Republikeinen. Ook een tweede poging om te stemmen vorige week moest worden afgeblazen.

Aan de ene kant had je de conservatieve vleugel van de partij, de "Freedom Caucus", die vond dat de tekst niet ver genoeg ging in het begraven van Obamacare. Heel wat gematigde Republikeinen aan de andere kant vreesden dat het nieuwe systeem pijn zou doen aan veel van hun kiezers die zich dankzij Obamacare een ziekteverzekering konden veroorloven.

Aanpassing

Sinds einde maart is er druk overleg geweest over een aanpassing van de tekst en hebben beide vleugels wat water in de wijn gedaan omdat ze beseffen dat als ze geen compromis bereiken, Obamacare zou blijven bestaan.

In het nieuwe voorstel is bepaald dat de ziekteverzekeraars in sommige gevallen hogere premies mogen vragen aan mensen waarvan bekend is dat zij al een zware ziekte achter de rug hebben. In Obamacare mocht er geen onderscheid gemaakt worden. Hogere premies zouden er ook komen voor mensen boven de 50. In ruil zou de overheid de volgende vijf jaar 8 miljard dollar vrijmaken om mensen met een medisch verleden te helpen, een bedrag dat volgens specialisten veel te laag is ingeschat. Zij zeggen dat er 25 miljard dollar per jaar nodig is.

Overwinning voor Trump?

De aanpassing bleek uiteindelijk net genoeg Republikeinse leden van het Huis te overtuigen om ja te stemmen. Twintig Republikeinen stemden tegen, alle Democraten waren tegen wat een uitslag van 217 tegen 213 opleverde.

De goedkeuring is een opsteker voor president Trump, die de laatste dagen nog druk telefoneerde met de Republikeinse afgevaardigden om hen tot een ja-stem te overtuigen. Ook de Republikeinse voorzitter van het Huis, Paul Ryan, die mee aan de wet schreef kan tevreden zijn.

Maar zelfs nu het wetsvoorstel in het Huis is goedgekeurd, betekent dat niet dat Obamacare meteen verdwenen is. De tekst moet nu  naar de Senaat, waar de Republikeinse meerderheid veel kleiner is en waar het voorstel aangepast kan worden. Als dat gebeurt moeten de twee kamers een vergelijk vinden dat dan opnieuw door het Huis van Afgevaardigden moet goedgekeurd worden.

(lees verder onder de foto)

Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over het nieuwe voorstel is zo'n aanpassing niet ondenkbaar. Zo is het niet duidelijk wat de financiële implicaties zullen zijn. Het oorspronkelijke voorstel werd door de rekenkamer van het Huis van Afgevaardigden onderzocht. Daaruit bleek dat de premies omhoog zouden gaan en dat naar schatting 24 miljoen Amerikanen hun verzekering zouden kwijtspelen. Op lange termijn zou het de overheid wel geld besparen. Het oordeel van de rekenkamer over het aangepaste voorstel is nog niet klaar, de Republikeinen wilden daar niet op wachten.

De terughoudendheid van heel wat Republikeinen om voor te stemmen heeft te maken dat Obamacare de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen bij de Amerikaans in de straat. Volgens recente opiniepeilingen zou ongeveer de helft van de ondervraagden voor het systeem zijn. Dat is een pak meer dan juist na de invoering van Obamacare. De Democraten denken dan ook dat de Republikeinen een afstraffing zullen krijgen bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar.

Trump triomfeert

Na afloop van de stemming nodigde een uitgelaten president Trump de Republikeinse afgevaardigden in het Huis uit voor een kleine viering in de tuin van het Witte Huis.

"Dit is een groots plan. Het zal zelfs nog beter worden, denk ik. Dit is een afschaffing en een vervanging van Obamacare. Wees daar maar zeker van", zei Trump.

Hij herhaalde hij nog eens dat Obamacare aan het instorten was omdat de verzekeraars zich er niet meer aan waagden en van de markt verdwenen. "Ik heb lang geleden al voorspeld dat Obamacare niet zou werken", zei Trump. Hij toonde zich ook optimistisch dat de wet ook snel in de Senaat zal worden goedgekeurd.