Parket waarschuwt voor nieuwe levensgevaarlijke hype: Blue Whale Challenge

Het federaal parket en Child Focus waarschuwen voor de gevaren van de Blue Whale Challenge. Dat is een internethype die kwetsbare jongeren benadert en hen uitdaagt om vijftig opdrachten aan te gaan. Die opdrachten beginnen onschuldig, maar eindigen met jezelf snijden en uiteindelijk zelfmoord plegen. In België zijn er al zeker 18 jongeren erg ver meegegaan in de uitdaging, maar doden zijn er nog niet gevallen.

De Blue Whale Challenge richt zich vooral op jongeren tussen 12 en 19 jaar. Ze worden via sociale media uitgedaagd om vijftig dagen lang een opdracht uit te voeren. Dat gaat van "luister naar melancholische muziek" en "kijk de hele dag naar horrorfilms" tot "kras een walvis in je arm". De vijftigste opdracht luidt: "pleeg zelfmoord". Wie stopt met de uitdagingen, zou worden bedreigd.

Het "spel" komt uit Rusland, maar verspreidde zich in Oost-Europa en komt via Frankrijk ook ons land binnen. In verschillende media verschenen berichten over “honderden jongeren die zelfmoord pleegden door de challenge”. Maar die bleken toen nog fel overdreven. Intussen is de uitdaging wel een reëel gevaar geworden voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Parket op zoek naar aanspoorders

Omdat er in ons land steeds meer meldingen en vragen komen, schakelen het federaal parket en Child Focus nu een versnelling hoger.

Momenteel zijn er in België 18 gevallen bekend en het federaal parket zal die dossiers nu coördineren. Het gaat op zoek naar de mensen die het organiseren of mensen die anderen aanzetten om de challenge aan te gaan. “Deze mensen maken zich wel degelijk schuldig aan een ernstig misdrijf”, aldus woordvoerder Eric Van der Sypt.

Open communicatie

Hoe komt het dat jongeren daar zo ver in meegaan? Volgens professor Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie heeft dat te maken met de graduele opbouw van het spel. “Kwetsbare jongeren die al met heel veel zaken worstelen gaan op zoek naar manieren om met hun problemen om te gaan. Zo’n challenge die hen meesleurt, prikkelt en stap voor stap verder uitdaagt is voor hen dan ook ontzettend gevaarlijk”, aldus Portzky.

Ze roept ouders van slachtoffers op om veel te praten met hun kinderen. Ook Child Focus onderstreept het belang van die open communicatie. “Als jongeren in zo’n rage kunnen worden ingepraat, kunnen ze er ook met de nodige zorg, volharding en luisterbereidheid worden uitgepraat”, zegt Dirk Depover. “Kwetsbare jongeren moeten trouwens ook weten dat er altijd hulp beschikbaar is, bijvoorbeeld bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, bij een psycholoog of een andere vertrouwenspersoon.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.

Meest gelezen