Saudi-Arabië wil voogdij van mannen over vrouwen afschaffen

In Saudi-Arabië is een koninklijk besluit gepubliceerd waarin aangekondigd wordt dat volwassen vrouwen in de toekomst niet langer onder voogdij van een man zullen vallen. Tot nu toe zijn vrouwen volgens de wet altijd ondergeschikt aan een man. Als dat wegvalt, is dat een erg opvallende stap vooruit voor vrouwenrechten in het conservatieve koninkrijk.

De maatregel komt als een verrassing en te midden van de heisa waarbij Saudi-Arabië verkozen werd tot lid van de Vrouwencommissie van de Verenigde Naties. Veel landen vonden dat die staat daar niet thuis hoorden, onder meer door de slechte situatie van vrouwen en de mannelijke voogdij waaraan die onderworpen zijn.

In het besluit van koning Salman dat nu verschenen is op regeringssites in Riyadh wordt nu aangekondigd dat die mannelijke voogdij binnen de drie maanden zou weggewerkt moeten worden. Daardoor zouden vrouwen voortaan wel eigen keuzes kunnen maken zonder toestemming van hun mannelijke voogd. 

Het besluit houdt wel een slag om de arm: de nieuwe regeling "mag niet ingaan tegen de islamitische wetgeving". In welke mate dat het wegvallen van de voogdij zou beïnvloeden, is nog niet duidelijk.

Het Saudische koningshuis is oppermachtig in het land, maar moet wel rekening houden met de hoge geestelijken. In welke mate die geconsulteerd zijn inzake de afschaffing van de mannelijke voogdij, is nog niet duidelijk.

Vrouwen zijn kinderen in Saudische maatschappij

Saudi-Arabië wordt geregeerd volgens de erg strikte wahhabitische interpretatie van de islam, zowat de meest radicale in de moslimwereld. Dat houdt onder meer in dat vrouwen in feite hun hele leven lang beschouwd worden als kinderen of minderjarigen die zelf niet in staat zijn om rationale beslissingen te nemen.

Daarom zijn vrouwen altijd onderworpen aan de voogdij van een man, die toestemming moet geven voor tal van handelingen. Dat kan de vader zijn, een oom, de echtgenoot of zelfs een zoon.

Die moeten een vrouw toestemming geven om te trouwen of te scheiden, paspoorten aan te vragen en naar het buitenland te reizen, onderwijs te volgen, te gaan werken, medische procedures te ondergaan of economische handelingen te stellen zoals het openen van een bankrekening of huren van huizen of andere zaken.

Nog lange weg te gaan voor Saudische vrouwen

Het opheffen van de mannelijke voogdij over de vrouw kan bekeken worden in het licht van de heisa over de verkiezing van Saudi-Arabië in de VN-Vrouwenrechtencommissie. Onder meer ons land had daar voor Saudische toetreding gestemd, waarna Buitenlandse Zaken bedolven werd door veel kritiek, zowel van de oppositie als van de meerderheid.

Toch blijven Saudische vrouwen ook na het opheffen van de mannelijke voogdij nog altijd onderworpen aan een strikte discriminatie in de maatschappij. Zo zijn mannen en vrouwen vrijwel overal gescheiden, moeten vrouwen alles verhullende kledij dragen, mogen ze niet met auto rijden en worden ze ook ingeperkt door het familierecht.