3 vragen en antwoorden over Trumpcare

Met de goedkeuring van Trumpcare in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de Amerikaanse president een eerste horde genomen om Obamacare af te schaffen, maar het einde van Obama's ziekteverzekering is nog niet in zicht. Wat zijn de volgende stappen en mogelijke struikelblokken? Uitleg in 3 vragen.
Protest tegen de afschaffing van Obamacare

Wat is Trumpcare?

Trumpcare is het ziekteverzekeringsplan van de Amerikaanse president Donald Trump dat Obamacare, het plan van zijn voorganger Barack Obama, moet vervangen. De Republikeinen zijn al sinds de invoering van Obamacare enkele jaren geleden aan het aankondigen dat zij, zodra ze de macht terug hebben, de ziekteverzekering zullen afschaffen en vervangen door iets beters.

Het was ook een belangrijke verkiezingsbelofte van Donald Trump: "Het zal beter zijn dan Obamacare. Niemand zal zijn verzekering verliezen, ook niet wie al een medische voorgeschiedenis heeft", klonk het. Hoe Trumpcare er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Al was het maar omdat de wet nog niet helemaal rond is. Het lijkt alvast wel al zo dat tientallen miljoenen Amerikanen hun verzekering kunnen verliezen en dat verzekeraars wellicht wel degelijk mensen wegens een medische voorgeschiedenis zullen kunnen weigeren.

Na een eerdere mislukte poging is Trump er gisteren dan toch in geslaagd om met een nipte meerderheid een zwaar bediscussieerde versie van Trumpcare door het Huis van Afgevaardigden te krijgen. Er waren 217 stemmen voor en 213 tegen. Bij de tegenstemmers waren ook verschillende Republikeinen, partijgenoten van Trump dus. De partij is hopeloos verdeeld over de zaak. Meer informatie over de verschillen tussen Trumpcare en Obamacare vindt u hier.

(lees verder onder de foto)

© 2017 Bloomberg Finance LP

Wat is de volgende stap voor Trumpcare?

Na het Huis van Afgevaardigden moet nu de Senaat de wet goedkeuren. Normaal gesproken zou dat moeten gebeuren door 60 van de 100 senatoren. Problematisch voor Trump, want er zitten maar 52 Republikeinen in de Senaat. De kans dat 8 Democraten voor de afschaffing van de grootste verdienste van hun partijgenoot Obama stemmen, is onbestaande.

Via een complexe omweg gaan de Republikeinen proberenTrumpcare toch door de Senaat te krijgen met een gewone meerderheid. Dan zijn 51 senatoren dus voldoende. Met 52 Republikeinse senatoren lijkt er initieel geen enkel probleem, alleen is die marge ontzettend klein. In het Huis hebben immers ook 20 gematigde Republikeinen tégen de afschaffing van Obamacare gestemd. Er mag dus hoogstens één Republikeinse Senator tegen stemmen.

(lees verder onder de foto)

A2012

Wat zijn de grootste struikelblokken voor Trumpcare?

Verschillende Republikeinse senatoren hebben al laten weten dat er aspecten aan de huidige versie van Trumpcare zijn die ze willen aanpassen. De wet zoals die nu is goedgekeurd door het Huis, zal dus wellicht nog grondig moeten worden bijgestuurd vooraleer er 51 senatoren voor zullen stemmen.

Kort gezegd: gematigde Republikeinen vinden het huidige voorstel te conservatief, maar conservatievere senatoren zijn niet geneigd om nog veel water bij de wijn te doen. De ziekteverzekering is overigens de laatste tijd steeds populairder geworden, ook in conservatieve kringen die Republikeins stemmen. Dat speelt zeker ook mee, want volgend jaar al zijn er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Veel Congresleden willen voorkomen dat ze niet worden herkozen. Bovendien raakt Trumpcare aan sommige van de meest populaire onderdelen van Obamacare.

Het wordt dus geen sinecure om het wetsvoorstel aan te passen om door de Senaat te loodsen. Bovendien zit het werk voor Trump er dan nog niet op. Het Huis moet dan nog instemmen met de aangepaste versie van de Senaat. Al worden daar geen al te grote problemen meer verwachten. Zodra er een consensus is in de Senaat, zal die voor de stemming nog worden afgetoetst bij het Huis.