Duitse minister de Maizière opent debat over Duitse waarden

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) heeft in een opiniebijdrage het debat over wat het betekent een Duitser te zijn (her)opend. Zijn opsomming van wat volgens hem typische Duitse gebruiken en waarden zijn, heeft heel wat kritiek uitgelokt.
AFP or licensors

In zijn definitie van wat Leitkultur in Duitsland is, de heersende en dominante cultuur, noemt de Maizière tien eigenschappen en gebruiken die noodzakelijk zijn om samen te leven in Duitsland. "Wij zeggen onze naam. Wij begroeten elkaar met een handdruk, wij tonen ons gezicht, wij zijn niet boerka", stelt de minister.

"Duitsers hechten belang aan algemene ontwikkeling en zijn prestatiegericht. Het bestaansrecht van Israël is vanzelfsprekend en godsdienst is een bindmiddel en geen splijtzwam voor de maatschappij. Ook de cultuur, Bach en Goethe bijvoorbeeld, maken deel uit van de Duitse cultuur", vervolgt de minister. "Alleen als de burgers een duidelijk beeld hebben over hun Leikultur, blijft de maatschappij stabiel en kan een integratie lukken."

Kritiek

De uitspraken van de Maizière hebben heel wat kritiek uitgelokt. Zijn tegenstanders beschuldigen hem ervan niets meer of niets minder dan een pamflet tegen de moslim immigranten geschreven te hebben. Hij zou daarmee de rechts-populistische partij AfD de wind uit de zeilen willen nemen en de conservatieve christendemocraten binnen de CDU willen houden. In september zijn er nationale parlementsverkiezingen in Duitsland.

Ook de politieke oppositie, SPD, Linke en Groenen, verwijt de Maizière jacht op AfD-stemmen te maken. "Wij willen ook geen boerka", zegt de minister-president van Noordrijn-Westfalen Hannelore Kraft (SPD), "maar het richtsnoer van onze samenleving is en blijft de Duitse grondwet". Die Linke heeft het over een afleidingsma­noeu­vre om het niet over armoede te moeten hebben en Groen definieert Leitkultur als volgt:  "Dat is als de CDU/CSU zelf moskeeën bouwt, zodat de salafisten dat niet doen".

De Maizière kan ook rekenen op heel wat satire. In Die Zeit schrijft Nina Pauer dat er meer dingen zijn die de Duitsers typeren, zoals een liefde voor knapperig brood, koffie en taart en een obsessie voor nauwgezetheid. "Samengevat: in Duitsland willen wij dat iedereen is zoals wij, omdat wij alles het beste doen", schrijft Pauer. Anderen hebben het over karakteristieken zoals een voorliefde voor sokken en sandalen, de jacht op koopjes, hypochondrie en wildplassen.

Leikultur

Leitkultur was oorspronkelijk een landbouwterm om dominante planten in een habitat te beschrijven. Het is lang een favoriet woord geweest van rechtse denkers, maar werd pas 20 jaar geleden gebruikt als een politieke term door de islam-criticus Bassam Tibi van de universiteit van Göttingen. Die zei dat Europa een Leitkultur nodig heeft om haar gemeenschappelijke waarden zoals tolerantie, scheiding van kerk en staat en mensenrechten te beschermen.