Mieke Van Hecke: "Gentse rectorverkiezingen zijn intrieste gebeurtenis"

Oud-directeur van het katholiek onderwijs, Mieke Van Hecke, betreurt de patstelling die is ontstaan bij de rectorverkiezingen aan de universiteit van Gent. Ze heeft het over een intriest gebeuren en stelt voor een bemiddelaar te zoeken.

Na drie stemrondes heeft geen van de twee kandidaat-duo's, Rik Van de Walle/Mieke Van Herreweghe en Guido Van Huylenbroeck/Sarah De Saeger een tweederdemeerderheid kunnen behalen en lijkt er een patsituatie ontstaan te zijn in de zoektocht naar een nieuwe rector.

"Ik heb een heel triest gevoel als alumni van de Universiteit Gent over de manier waarop die campagne verloopt. Onder meer in de sociale media zie je de hardheid van de samenleving weerspiegeld en dat men niet gewoon van mening kan verschillen op een correcte manier", zegt Van Hecke in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Ik vind het een intriest gebeuren en ik denk dat de enige mogelijkheid is dat men aanvaardt dat eventueel een bemiddelaar zou kijken op welke manier de vier mensen samen kunnen zitten om te zien of ze als volwassen mensen een oplossing kunnen vinden", aldus Van Hecke. Ze denkt daarbij aan gezagsvolle figuren zoals oud-rectoren of oud-leden van de raad van bestuur.

"De manier waarop de campagne gevoerd is en men met elkaar is omgegaan heeft de kloof alleen maar dieper gemaakt en de mogelijkheid om samen te zitten gehypothekeerd", stelt Van Hecke." Als dit zo verder gaat, en ik merk dat er weinig beweging inzit, gaat de polarisatie alleen maar verder."