Vier veilige zones in Syrië vanaf middernacht van kracht

Rond 23 uur onze tijd, middernacht plaatselijke tijd zijn in Syrie 4 veilige zones van kracht geworden. Dat zijn zones in handen van de Syrische oppositie waarboven niet mag worden gevlogen, en waar de gevechten zouden moeten stilvallen. Humanitaire hulp zou er zonder belemmeringen binnen moeten kunnen.
Een door luchtaanvallen vernielde ambulance in de provincie Idlib.

De zones zijn tot stand gekomen na een akkoord tussen Rusland, Iran en Turkije, maar de praktische details moeten nog uitgewerkt worden. De Verenigde Staten en de Syrische oppositie waren niet bij de besprekingen betrokken. De Verenigde Naties stemden in met het voornemen omdat de zones voorzichtige hoop doen ontstaan op een verbetering van de rampzalige humanitaire situatie in Syrië.

Er zijn "safe havens" uitgeroepen in de provincie Idlib, ten noorden van de stad Homs, ten oosten van Damascus en in het zuiden van Syrië. Daar moeten de Syrische regering en haar tegenstanders "elk gebruik van eender welk wapentuig, ook vanuit de lucht, staken".

De strijd tegen IS en andere terreurgroepen zal in elk geval voortgezet worden. In de gebieden in kwestie is de aan al-Qaida gelinkte extremistische groep Tahrir al-Sham erg aanwezig. Daarom wil Moskou ook niet volledig afstand nemen van luchtaanvallen in de veilige zones. Ook voor de Syrische luchtmacht gaf Moskou geen volledige garantie.

De exacte grenzen van de gebieden moeten tegen 4 juni vastgelegd zijn, en ook over tal van praktische aangelegenheden is er nog geen duidelijkheid.

Sceptisch

De Verenigde Naties omschrijven de veilige zones ondanks alles toch als een "bemoedigende stap". Belangrijk is nu dat het voorstel het leven van de mensen in het oorlogsland daadwerkelijk verbetert", zei de woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in New York.

Hulporganisaties tonen zich eerder sceptisch. "Het is niet het eerste akkoord over een de-escalatie of een einde aan de vijandelijkheden", zei Mohammed Katub van de Syrian American Medical Society (SAMS), die in rebellengebieden actief is. Slechts één afspraak heeft langer dan een week standgehouden.

De hulporganisatie World Vision verklaarde dat het bij de geplande 'safe havens' eerder gaat om een illusie. Er blijven nog heel wat vragen open, zoals bijvoorbeeld hoe burgers veilig in de zones geraken zonder in kruisvuur terecht te komen.