Ook premier Michel wil geen referendum over de doodstraf in Turkije

Premier Charles Michel, CD&V, N-VA en Open VLD willen verbieden dat Turken in ons land meestemmen bij een mogelijk referendum over de herinvoering van de doodstraf in Turkije. Maar eenvoudig wordt dat niet, denkt professor Internationaal Recht Jan Wauters van de KU Leuven.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Na zijn winst bij het recente referendum om hem meer macht te geven, beloofde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beloofde dat hij ook een referendum over de doodstraf zou organiseren.

Bij het vorige referendum bleken er nergens zoveel fervente Erdogan aanhangers te wonen dan in ons land. En dat riep toen al vragen op bij de meerderheidspartijen. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert riep dat de dubbele nationaliteit moest worden afgeschaft (maar botste op een njet van CD&V-minister van Justitie Koen Geens) en N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover riep om een verbod op campagnes van Turkse politici in ons land.

"Haaks op onze waarden"

Nu Erdogan mogelijk een volksraadpleging wil organiseren over de invoering van de doodstraf, willen de regeringspartijen er een stokje voor steken dat Turken in België kunnen meestemmen.

Volgens premier Charles Michel (MR) wil niet dat er in ons land een dergelijk referendum voor de Turken komt. Een referendum over de doodstraf, staat haaks op onze waarden. Michel wil laten onderzoeken welke juridische mogelijkheden hij kan inzetten om een Turks referendum over de doodstraf in ons land te verbieden.

“De herinvoering van de doodstraf staat haaks op de waarden van onze christendemocratische partij, ons land en Europa”, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een reactie aan VRT Nieuws. “Wie de doodstraf terug wil invoeren, moet daar geen hulp van ons bij verwachten”, zegt de partijvoorzitter strijdbaar.

Net als Beke hoopt Open VLD-Kamerlid Annemie Turtelboom dat Europa het referendum als een rode lijn beschouwt. "Dit is het moment, niet alleen in België, maar in alle Europese landen, om te zeggen dat het hier stopt." Als er een referendum kopt over de herinvoering van de doodstraf, moet de Europese Unie de relaties en de toetredingsgesprekken met Turkije stopzetten, vindt Turtelboom. 

Moeilijk

Maar het wordt moeilijk om Belgische Turken effectief te verbieden om te gaan stemmen, als het referendum er komt, merkt N-VA-fractieleider Peter De Roover op.

Het is namelijk nog maar zeer de vraag of de Belgische wetgever kan verhinderen dat stemmingen kunnen plaatsvinden in ambassades en/of consulaten, want daar zijn de Turken baas. “We zullen hier met z’n allen over moeten nadenken, en zeer snel, want anders zal het achter de rug zijn, voor we maatregelen hebben genomen.”

Ook Duitsland en Nederland laten bekijken of ze zo'n Turkse referendum kunnen verbieden. 

"Erg moeilijk om referendum tegen te houden"

Volgens Jan Wouters, professor Internationaal Recht aan de KU Leuven, zou het voor ons land erg moeilijk zijn om de Belgische Turken te verbieden deel te nemen aan een dergelijk referendum.

Ons land heeft niet de bevoegdheid om mensen met de dubbele nationaliteit te verbieden hun stem uit te brengen. Anderzijds kunnen wij daarover wel een wet goedkeuren, maar Wouters ziet niet in die kan toegepast worden op een referendum dat plaatsvindt binnen de Turkse ambassade en consulaten waar diplomatieke immuniteit geldt.