Picqué: "Brussel bestaat en is een niet te ontkennen feit"

Op de officiële receptie voor de start van de Irisfeesten heeft voorzitter Charles Picqué van het Brussels Parlement vanmiddag het belang van Brussel in België beklemtoond. De parlementsvoorzitter pleitte voor samenhorigheid over de gewestgrenzen heen. Ook premier Charles Michel gaf acte de présence op het Brusselse feest.

De opkomst van het nationalisme in Europa was ook in de toespraak van Picqué een onderwerp dat niet onaangesneden bleef. De PS'er benadrukte dat de gewesten onderling als goede buren moeten samenleven. Van verdeeldheid wil Picqué niet weten.

"Het Brusselse Gewest bestaat en is een niet te ontkennen feit. Ze zal zich morgen niet in een staat van gedeelde soevereiniteit veranderen, in een opeenhoping van Vlamingen of Walen, door barrières te plaatsen tussen de Franstaligen en Nederlandstaligen", stelde Picqué. Een uitspraak die gevolgd werd door een applaus, én een verwijzing die naar de Brusselkeuze van N-VA lonkt.

 

"Misleiding"

N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche was niet gediend met de uitspraken van voorzitter Picqué. "De manier waarop hij het voorstelt, vind ik gewoon misleiding", reageerde Van den Driessche.

"De Brusselkeuze staat los van elke taalaanhorigheid of wat dan ook en dat staat ook duidelijk zo vermeld. Vergelijk het met Nederlandstalig onderwijs waar 75 à 80 procent van de kinderen anderstalig zijn. De Brusselkeuze is een solidariteit vanuit Vlaanderen naar Brussel voor diegenen die willen aansluiten bij ons systeem."

Toerisme trekt aan

Naast Charles Picqué, namen ook ondervoorzitter van het Brussels Parlement Fouad Ahidar (SP.A) en minister-president Rudi Vervoort (PS) het woord. Die laatste liet het ook niet na om op dezelfde toon te reageren op het confederalistisch model dat N-VA in de afgelopen dagen naar voren schoof.

Minister-president Vervoort was bovendien verheugd dat de Brusselaars en de toeristen de weg naar de hoofdstad terugvinden. Vervoort stelt zelfs dat de frequentatiecijfers van 2017 weer op het niveau zitten van vóór de aanslagen. En dat is enkel te danken aan Brussel zelf, klinkt het.

"Het is een gevolg van een reeks maatregelen die we doorvoerden, zoals het schrappen van taksen en de campagnes voor het imago van Brussel", stelt Vervoort. "Ook op het gebied van veiligheid en sociale cohesie hebben we hard gewerkt. Het gewest groeit voort uit dit samenleven en samenwerken."