Torfs reageert op klacht van uitdager: "Niets onoorbaars gedaan"

Kandidaat-rector Luc Sels heeft een klacht ingediend wegens onregelmatigheden tijdens de campagne voor de rectorverkiezingen bij de universiteit van Leuven. Een nauwe medewerker van rector en kandidaat Rik Torfs zou via mail bepaalde professoren hebben opgeroepen om zeker te gaan stemmen of een volmacht te geven. Torfs zegt dat er "niets onoorbaars gebeurd is" en roept op om de sereniteit in de kiescampagne te bewaren.

Krijgt de KU Leuven een nieuwe rector of kan Rik Torfs zichzelf opvolgen? Dat moeten de komende rectorverkiezingen aan de unief uitwijzen. Dinsdag is er een eerste stemronde. In de aanloop daarvan loopt de spanning op. Zo erg zelfs dat Luc Sels, de uitdager van Torfs, een klacht heeft ingediend wegens "ontoelaatbare gedragingen" tijdens de campagne.

Sels noemt het "onrechtmatig" dat een nauwe medewerker van Torfs, een mail rondstuurde met een lijst van professoren die op de dag van de verkiezingen in het buitenland zijn. Vaesen riep daarbij op om "wie betrouwbaar is" een volmacht te vragen.

Vertrouwelijke gegevens

Volgens Sels werden "confidentiële gegevens uit het personeelsdossier" aangewend "voor de campagne van één kandidaat". Sels is ook gechoqueerd dat "wie mij als kandidaat steunt door de rectorale diensten blijkbaar als onbetrouwbaar gekwalificeerd wordt".

De medewerker van Torfs is ook secretaris van de verkiezingscommissie en moet dus neutraal zijn. Die commissie komt maandag pas samen, maar voorzitter Herman Daems ziet er voorlopig geen graten in. “Voor zover ik nu kan oordelen, is er geen onoorbaar gebruik geweest van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit. Er is eerder een ongelukkige samenloop geweest van zaken die beter gescheiden waren geweest", klinkt het.

Volgens Rik Torfs is er ook "niets onoorbaars gebeurd". In een reactie zegt hij dat zijn medewerker zeer ontdaan is door de beschuldiging van Sels en "hij heeft mij verzekerd dat hij geen personeelsgegevens of andere informatie eigen aan de universiteit gebruikt heeft om die lijst van negentien professoren samen te stellen".

"Vaesen betreurt zelf voorts de ongelukkige formulering, maar er is een verschil tussen dat en iets doen dat ongeoorloofd is", reageert Rik Torfs.

Torfs wil verder geen polemiek opstarten over deze klacht en roept op om in deze campagne de sereniteit te bewaren. "Ik betreur dat een klacht die bedoeld is voor de kiescommissie aan de media wordt gemeld. Deze verkiezingen moeten een gebeuren zijn van de KU Leuven waarin we op elk moment onze rust en waardigheid behouden", aldus Torfs.