Sint-Michielsbeweging krijgt Damiaanprijs 2017

Het Damiaanfonds van de KU Leuven heeft in aanwezigheid van aartsbisschop Jozef De Kesel de Damien Award (Damiaanprijs) 2017 uitgereikt aan de Sint-Michielsbeweging. Die beweging binnen de katholieke kerk werd in 1993 in Kortrijk opgericht door twee priesters en neemt op een aantal plaatsen in Vlaanderen ondersteunende initiatieven voor jongeren en volwassenen in nood.

De Sint-Michielsbeweging is actief in Brugge, Waregem, Gent, Kortrijk, Izegem en Oosterzele. Ze biedt een gemeenschap waar iedereen welkom is en neemt initiatieven om mensen in nood te steunen. In Kortrijk, bijvoorbeeld, krijgen in het onthaalhuis Emmanuel gezinnen met weinig of geen uitkering onder meer administratieve ondersteuning, voeding en benodigdheden voor kinderen.

Jongeren krijgen schoolbegeleiding en eventueel financiële hulp om schoolrekeningen te betalen en worden later geholpen in de zoektocht naar huisvesting en werk. Voor erkende oorlogsvluchtelingen werd een huis gehuurd.

In het najaar wordt ook in Leuven een gemeenschap opgericht. Zes studenten zullen vanuit de residentie Leo XIII dergelijke initiatieven nemen.

In de geest van Damiaan

Het Damiaanfonds koos voor zijn jaarlijkse prijs dit jaar uit zes nominaties voor de Sint-Michielsbeweging "omdat ze staat voor een eigentijdse beleving van het christelijk geloof in de geest van Damiaan, gekenmerkt door openheid en respect voor iedereen".

Het fonds waardeert het ook dat de beweging jonge mensen weet te inspireren om zich te engageren voor een betere en meer inclusieve samenleving en dat de beweging vanuit de basis gestalte krijgt en kan blijven voortbestaan dankzij de steun, sympathie en inzet van talrijke vrijwilligers.

Stichter Geert Goethals en algemeen coördinator Tine De Leeuw kregen namens de Sint-Michielsbeweging een door kunstenaar Willy Peeters gemaakt beeldje van Damiaan als prijs overhandigd.