"Macron zal resultaten moeten boeken om het vertrouwen terug te winnen"

Europees commissaris Marianne Thyssen is verheugd met de verkiezing van Emmanuel Macron, maar zegt in "Terzake" dat de nieuwe president opkijkt tegen heel grote uitdagingen. Toch is er opnieuw hoop voor Frankrijk én voor Europa.

Thyssen is het volledig eens met de uitspraak van de politicoloog Nicolas Tenzer dat als Macron om een of andere reden zou falen, dat een catastrofe zou zijn voor Frankrijk. "Tijdens de campagne hebben we verder ontdekt dat Frankrijk compleet verdeeld is, niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk", zegt Thyssen.

"Er zijn grote uitdagingen, maar het enige wat de mensen kan overtuigen om het vertrouwen terug te geven aan politici is resultaten boeken. Dat geldt ook voor Europa", benadrukt Thyssen.

Uitdagingen

"Als we naar de situatie van Frankrijk kijken, dan is het eerste probleem werkgelegenheid. Zorgen dat er economisch groei komt, dat de concurrentiekracht van de bedrijven vergroot, dat de bedrijven investeren, innoveren en jobs creëren", zegt Thyssen.

"We hebben overal in Europa terug groei, maar we zien dat Frankrijk achterblijft en een grotere werkloosheid heeft, bij de jongeren zelfs 23 procent. De vorige regering heeft al heel wat gedaan. We gaan dat nu evalueren om te zien wat het heeft opgebracht, maar er zal waarschijnlijk nog meer moeten gebeuren, en dat zal een moeilijke opdracht zijn", waarschuwt Thyssen.

"Frankrijk heeft een overheidsbeslag van 57 procent. Als er dan nog allerlei zaken van de overheid gevraagd worden, dan moet je eens kijken of de uitgaven efficiënt gebeuren. Elke euro die besteedt wordt, zal twee keer moeten worden omgedraaid. Er moet nog veel geïnvesteerd worden in onderwijs, opleiding en vorming van mensen.

Ik hoop dat de Fransen allemaal samen toch bereid zijn tot hervormingen want we weten dat als er hervormingen voorgesteld worden - ook al gaan die de juiste richting uit - dat de Fransen heel rap geneigd zijn om op de straat te komen, heel hard te betogen en alles proberen te blokkeren, maar ze moeten ook vertrouwen hebben en weten dat je soms moet hervormen en al eens iets prijs geven om uiteindelijk het essentiële van de sociale bescherming te bewaren", besluit Thyssen.

Europa

Ook voor Europa is de verkiezingen van Macron een goede zaak. "Frankrijk en Duitsland hebben jarenlang de rol van motor op zich genomen. Als twee grote lidstaten met elkaar overeen kunnen komen om een globale richting aan te geven, waar de anderen zich finaal bij aansluiten, dan is dat een heel belangrijke toegevoegde waarde voor Europa", zegt Thyssen.

In zijn campagne heeft Macron ervoor gepleit de eurozone te versterken met een eigen budget, een eigen parlement en een eigen minister voor de eurozone. "Wij zijn al een tijdje aan het nadenken hoe de architectuur van de eurozone verbeterd kan worden. We zijn nu bezig aan de verdieping van de economische en monetaire unie, dat wordt verder bediscussieerd in de loop van het jaar", verzekert Thyssen. "Macron heeft zich daar in een debat gegooid dat lopende is en dat we moeten voeren met zijn allen".

Meest gelezen