Nog geen eensgezindheid over definitie zware beroepen

De drie grote vakbonden hebben samen een voorstel uitgewerkt om te bepalen wie een zwaar beroep heeft en daardoor wat vroeger op pensioen mag. De werkgevers zien dat voorstel niet zitten. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil dat beide partijen tegen de zomer met een duidelijk voorstel komen.
imago stock&people

Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als "zwaar" bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie. Maar over de concrete uitwerking van de criteria was er helemaal geen eensgezindheid.

De drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB werkten samen de vier basiscriteria uit tot bijna 100 deelcriteria. Het basiscriterium "veiligheidsrisico" valt bijvoorbeeld uiteen in acht criteria: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico's (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid.

De bonden hebben hun voorstel vandaag op tafel gelegd tijdens de vergadering van het Nationaal Pensioencomité. Daarin zijn behalve de bonden ook de werkgevers en de federale overheid vertegenwoordigd.

De werkgeversorganisaties zien het voorstel van de vakbonden niet zitten. "Wij hebben nog altijd de voorkeur voor een individuele benadering waarbij je op individuele basis een onderzoek voert om na te gaan of die persoon die aangeeft dat het genoeg is geweest, nog kan werken. Dat lijkt ons de meest rechtvaardige oplossing", zegt Caroline Deiteren van Unizo. De werkgevers vrezen ook dat de aanpak van de bonden veel administratieve rompslomp zal teweegbrengen.

Bacquelaine vraagt akkoord

Minister Bacquelaine neemt akte van het voorstel van de vakbonden. Hij herinnert er wel aan dat de budgettaire enveloppes voor het in aanmerking nemen van de zware beroepen moeten worden gerespecteerd en dat de criteria geen bijkomende adminstratieve last mogen veroorzaken voor de werkgevers.

"Ik verwacht van de sociale partners dat ze vóór de zomer een voorstel uitwerken die de toepassing van de criteria van de zware beroepen verduidelijkt evenals hun invoering met betrekking tot het pensioen. Dit moet gebeuren in het kader van de budgettaire enveloppes die door de regering werden bepaald en zonder bijkomende kosten voor de werkgevers", aldus de minister.

"De ambitie blijft om het in aanmerking nemen van de zware beroepen in het bepalen van de pensioenrechten vanaf 1 januari 2019 toe te laten. Voor de werknemers die zullen genieten van een erkenning als zwaar beroep, zullen gunstigere modaliteiten worden toegepast voor het vervroegd pensioen of voor het genot van een hoger pensioen", aldus Bacquelaine.

Meest gelezen