"Manifest probleem bij rectorverkiezingen in Leuven"

"Aan de KU Leuven is er nu inderdaad een manifest probleem bij deze rectorverkiezingen, aan de UGent zouden ze beter nog eens nadenken over de stemprocedure." Dat zegt de Hasseltse rector Luc De Schepper, voorzitter van het overkoepelende universitaire overlegorgaan (VLIR). Al relativeert hij dat er nu meer ruzie gemaakt wordt dan vroeger.
Luc Sels - Rik Torfs

 De voorbije weken gaat er geen dag voorbij zonder dat er nieuws is over rectorverkiezingen. In Gent is heibel ontstaan over de invloed van de loge bij de verkiezingen: huidig rector Anne De Paepe zou onder druk gezet zijn om geen kandidaat te zijn. Er wordt vandaag al voor de vierde keer gestemd. In Leuven heeft Luc Sels, de uitdager van huidig rector Rik Torfs, dan weer een klacht ingediend wegens dubieus gedrag van een medewerker van Torfs in diens campagne.

Volgens Luc De Schepper (kleine foto), rector van de UHasselt en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), verlopen rectorverkiezingen niet venijniger dan vroeger. "In Brussel, Hasselt en Antwerpen is vorig jaar zonder incidenten een rector verkozen. Wel nieuw is dat klachten en verwijten open en bloot in de media uitgesmeerd worden. De pers pikt dingen op die makkelijk uit te leggen zijn aan het publiek, terwijl de inhoud en de beleidsplannen van kandidaat-rectoren toch essentieel zijn", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

Leuven: "Een manifest probleem

De Hasseltse rector betreurt wél de gang van zaken aan de KU Leuven. "Daar was een heel goed intern debat, en op het einde explodeert het zo".

Uitdager Luc Sels diende een klacht in omdat een medewerker van Torfs een mail had gestuurd met een lijst van professoren die op de dag van de verkiezingen in het buitenland zijn. Hij riep op "om wie betrouwbaar is" een volmacht te geven. "Beide kandidaat-rectoren in Leuven voerden een goed intern debat, dat was het probleem niet. Maar het kan niet dat een medewerker van het rectoraat zich op die manier met de kiescampagne bemoeit. Dat is een manifest probleem", zegt Luc De Schepper daarover.

Gent: "Toch nog eens nadenken over stemprocedure"

De Schepper relativeert de discussie over het belang van de loge bij de Gentse rectorverkiezingen. "Dat wordt dan plots de essentie, terwijl de evenwichtsoefening tussen verschillende levensbeschouwingen al jaren bezig is en geen problemen geeft bij het leiden van de universiteit. Hij ziet veel meer een probleem in de stemprocedure aan de UGent.

"Vorige keer was het ook al niet evident om een rector te verkiezen en hebben ze nadien de stemprocedure aangepast. Maar daar hebben ze toch niet goed over nagedacht", vindt De Schepper. "Enerzijds willen ze verbreden en voeren ze elektronisch stemmen in, anderzijds moet een kandidaat een tweederdemeerderheid halen om verkozen te geraken. Zet je iedereen samen in een soort conclaaf, dan kan je doordoen tot op het einde. Nu stemt iedereen thuis van achter zijn computer. Dan kan het wel lang duren. Ze gaan daar toch nog eens opnieuw moeten over nadenken."

Geen uniforme stemprocedure

De VLIR heeft als overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten overigens geen zeggenschap over de manier waarop de rectorverkiezingen aan de universiteiten verlopen. Wij hebben daar geen bevoegdheid voor, zegt De Schepper.

"Drie universiteiten worden ingericht door de Vlaamse decreetgever (Antwerpen, Hasselt en Gent, nvr). Daar is het in essentie die decreetgever, het Vlaams Parlement, die de procedure vastlegt. Er zijn twee vrije universiteiten (Brussel en Leuven, nvr) waar de inrichtende macht dat doet", legt hij uit.

Een uniforme stemprocedure voor alle Vlaamse universiteiten is dus niet meteen aan de orde.

Meest gelezen