Binnenkort geen zware geslachtsoperatie meer nodig om officieel van geslacht te veranderen

Transgenders zullen in de toekomst geen zware geslachtsoperatie meer hoeven te ondergaan om officieel van geslacht te kunnen veranderen. Binnenkort volstaat een eenvoudige procedure bij de burgerlijke stand. Dat staat in de transgenderwet die de Kamercommissie Justitie heeft goedgekeurd. "België vervult een pioniersrol", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
Laif

Wie vandaag van geslacht wil veranderen, moet zich laten steriliseren en zich fysiek laten veranderen. Met de nieuwe transgenderwet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), waarover vandaag gestemd werd in de Kamercommissie Justitie, zou daar verandering in komen. De bestaande medische voorwaarden worden geschrapt en het wordt een louter administratieve procedure.

Voortaan zal een eenvoudige procedure bij de burgerlijke stand volstaan om van geslacht te veranderen. Er wordt een bedenktermijn voorzien en de persoon in kwestie moet vooraf goed geïnformeerd zijn. Enkel de procureur des Konings kan de procedure tegenhouden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van identiteitsfraude. 

Ook de leeftijdsgrens voor geslachtsveranderingen op de geboorteakte zal verlaagd worden, van 18 naar 16 jaar. De jongeren moeten wel een bevestiging van een arts of psycholoog hebben dat ze het volle onderscheidingsvermogen hebben. "De psycholoog of arts moet niet beslissen of de persoon werkelijk een transgender is, hij moet alleen beslissen of de jongere bij machte is om zo'n moeilijke beslissing te nemen", vertelt justitieminister Koen Geens in "De wereld vandaag" op Radio 1. Een naamsverandering zal al op 12-jarige leeftijd kunnen. Het ontwerp hoeft nu enkel nog groen licht te krijgen in de plenaire Kamer. 

Geens: "België vervult pioniersrol"

"Dit zijn stappen die men in de geschiedenis moet nemen, ook met het homohuwelijk is dat het geval geweest via de wettelijke samenwoning. Ik denk dat België in vergelijking met andere landen een pioniersrol vervult", aldus een tevreden Koen Geens.

Toch denkt Geens niet dat mensen nu te snel tot een beslissing zullen overgaan. "Het is een vrij onherroepelijke beslissing. Alleen wanneer ingrijpende persoonlijkheidsreden die de mentale of fysieke gezondheid in gevaar brengen, kan de beslissing teruggedraaid worden."

Ook staatssecretaris Zuhal Demir is tevreden met de goedkeuring van de commissie. "Met deze wet wet doen we eigenlijk niks anders dan het mensen mogelijk te maken om zichzelf te zijn, zonder daar absurde en pijnlijke voorwaarden aan te koppelen. Dat is het enige wat we doen. We geven transgenders dezelfde rechten als iedereen. Politiek is dit eigenlijk a small step. Menselijk zal het voor transgenders een giant leap zijn.

Joz Motmans van het Transgender InfoPunt reageert positief op de wetswijziging. "We hebben een van de meest vooruitstrevende wetten kunnen goedkeuren. Het zal het hele proces van zelfacceptatie en sociale coming-out niet uit de weg gaan, maar wat zal helpen is dat mensen zich juridisch sneller erkend weten."

Meest gelezen