Diversiteitsbeleid Homans: CD&V spreekt van "totaal gebrek aan politieke wil"

Coalitiepartij CD&V is niet tevreden over het diversiteitsbeleid van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). "We staan ver van het beoogde doel", zei CD&V-parlementslid Sabine de Bethune bij de voorstelling van het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 in het Vlaams Parlement. De Bethune roept minister Homans op om naast "softe" maatregelen zoals sensibilisering en vorming, ook werk te maken van "dwingende en structurele maatregelen". De Bethune sprak zelfs van "een totaal gebrek aan politieke wil".
Minister Homans in het Vlaams Parlement.

Het was Vlaams diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas, de man die, alvast tijdelijk, de fakkel van de ontslagen Alona Lyubayeva overneemt, die vandaag in het Vlaams Parlement samen met minister Homans het nieuwe diversiteitsplan en de cijfers kwam toelichten.

Die cijfers zijn niet nieuw en tonen een verdeeld rapport. Zo was eind 2016 8,9 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De overheid lijkt daarmee goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer van 10 procent te behalen. Ook het aantal vrouwen in middenkaderfuncties stijgt, meer bepaald van van 33,7 procent in 2015 naar 34,9 procent in 2016. Ook daar lijkt het vooropgestelde streefdoel van 40 procent tegen 2020 niet onmogelijk.

Maar er zijn ook minder positieve cijfers. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid zelfs een terugval van 25,6 procent in 2015 naar 22,7 procent vorig jaar. Het streefcijfer van 40 procent tegen 2020 is dus nog veraf. Ook wat betreft werknemers met een arbeidshandicap blijft het streefcijfer van 3 procent veraf liggen. In 2016 bleef de teller steken op 1,3 procent, een cijfer dat bovendien al jarenlang stagneert.

Minister Homans nuanceerde die slechte cijfers. Wat het terugvallend aantal vrouwen in topfuncties betreft, speelt volgens haar de fusie van enkele entiteiten bij de overheid mee. "Het aantal entiteiten ging van 82 naar 75. In absolute getallen gaat om vier vrouwen minder en drie mannen minder. Als er één vrouw meer wegvalt, weegt dat harder door in de cijfers", aldus Homans.

Wat de stagnatie van het aantal personeelsleden met een handicap betreft, worden er volgens minister Homans maatregelen genomen en is er sprake van een onderregistratie omdat niet iedereen met een handicap ook graag toegeeft dat hij/zij een beperking heeft.

"Gebrek aan politieke wil"

Coalitiepartner CD&V toonde zich opvallend scherp voor het beleid van Homans. "Het resultaat dat gehaald wordt, staat nog ver van het beoogde doel", zo zei Vlaams parlementslid Sabine de Bethune.

Zij zei dat er in het plan goed zaken staan, zoals vorming, sensibilisering, en informatiecampagnes, "maar als men de resultaten ziet vandaag, begrijpen we dat we er met die "softe" maatregelen niet gaan komen en dat het tijd is dwingende en structurele maatregelen", zo zei De Bethune in "De wereld vandaag".

Zonder dwingende maatregelen halen we nooit op tijd de 40 procent voor vrouwen, zo zei ze, en ze verwees naar het federale niveau waar een koninklijk besluit de overheid verplicht naar een derde vrouwen te gaan tegen een bepaalde datum. Bij gelijke kwalificaties moet bij elke selectie voorrang gegeven worden aan een vrouw, tot dat een derde bereikt is. En ook het Vlaams personeelsstatuut laat toe dat men bij gelijke kwalificaties voorrang geeft aan een vrouw of iemand uit een kansengroep, zo zei ze.

Wat de fusies en de herstructureringen betreft, die Homans aanhaalt als verklaring voor de terugval van het aantal vrouwen en mensen met een handicap, die waren al bekend bij het uittekenen van de doelstellingen en ze kunnen ook net een kans zijn, zo zei De Bethune. Maar dat zit niet in de hervorming van de laatste maanden.

Er zitten goede en waardevolle punten in het plan, zo zei ze, maar het moet worden aangepast en bijgestuurd. Zonder de dwingende maatregelen mee te nemen, zullen we er niet komen.

Ze verwees daarbij naar het middenveld en de sociale partners die volgens haar zelf aandringen op quota en praktijktests. "Ik begrijp niet wat er schort. Er is een totaal gebrek aan politieke wil."

Het beleid moet dus een duwtje in de rug krijgen, zo zei De Bethune in "De wereld vandaag", en ze zal dan ook erop toezien en erop terugkomen, met de steun van haar fractie.

"Quota zijn dicriminatie"

Minister Homans herhaalde dat ze geen voorstander is van praktijktesten en quota, en benadrukte dat de overheid ook niet zomaar "bindende maatregelen" kan opleggen. "Bindende maatregelen zijn een synoniem voor discriminatie en zou juridisch geen stand houden want het gaat om het voortrekken van één bepaalde groep. We mogen niet negatief of positief discrimineren", zo zei ze.

Homans benadrukte ook dat de voorgestelde maatregelen in het actieplan "aanvullend zijn op wat we al doen".

Volgens diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas worden er trouwens wél structurele maatregelen genomen. "Zo proberen we in verschillende hr-procedures drempels voor kansengroepen weg te werken. Ook in het Vlaams personeelsstatuut (VPS) kijken we welke drempels er nog zijn. We werken daar wel degelijk structureel", aldus Trippas.

"Politieke onwil"

De oppositiepartijen Groen en SP.A namen geen genoegen met die uitleg van de minister. Zo noemde Yasmine Kherbache van SP.A de uitleg over de daling van het aantal vrouwen in topfuncties een "onaanvaardbare drogreden". "We horen dat nu al decennia. We mogen dat niet accepteren", aldus Kherbache.

Zij vond samen met Ingrid Pira van Groen dat de minister onvoldoende doet om het aantal vrouwen in topfuncties op te krikken en sprak daarbij van "politieke onwil".

Meest gelezen