Schauvliege: "Sommigen willen teruggaan naar een moderne versie van het 'keuterboerke'"

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) blijft worstelen met de perceptie dat ze haar bevoegdheden niet aankan, maar in een interview met Dirk Draulans in Knack toont ze zich zelfzekerder en strijdvaardiger dan ooit. Over bioboeren zegt ze dat die zwaar gesubsidieerd moeten worden, en Natuurpunt noemt ze de grootste netto-ontbosser van Vlaanderen. De oppositiepartij Groen reageert verbijsterd en noemt de uitspraken van Schauvliege "een minister onwaardig".

Schauvliege zegt in het interview dat ze goed management bij de boeren wil stimuleren, om te vermijden dat ze zouden moeten stoppen met hun bedrijf. Boeren moeten goede bedrijfsleiders zijn, die de cijfers in het oog houden, zo zegt ze.

Dat zoiets leidt naar grotere bedrijven terwijl de familiebedrijven uit de boot vallen, noemt ze de keerzijde van de medaille, maar ze geeft de indruk dat dat onvermijdelijk is.

"Sommigen willen dat we teruggaan naar een moderne versie van het 'keuterboerke' dat ons van voedsel voorziet", zo zegt de minister vervolgens. Als de interviewer dan vraagt of ze de biologische landbouw bedoelt, zegt Schauvliege dat die "fors ondersteund moet worden, anders is ze niet winstgevend." Alleen als de mensen opnieuw zoals vroeger 60 procent van hun budget aan voedsel zouden uitgeven, in plaats van 20 procent, is biolandbouw leefbaar", zo zegt Schauvliege. "Pleiten voor kleine boeren is sympathiek, maar die mensen moeten er ook van kunnen leven."

Sommigen maken daaruit op dat Schauvliege de bioboeren gelijkstelt met 'keuterboerkes'. CD&V benadrukt vanmorgen op Twitter dat de minister die woorden niet in de mond neemt. Ze heeft wel bedenkingen geuit over de kostprijs, zo luidt het. "Wie pleit voor kleinschalige landbouw, moet ook de consequenties aanvaarden. Namelijk duurder voedsel. Wie a zegt, moet ook a zeggen", aldus de woordvoerder van Schauvliege.

(Lees voort onder de tweet)

"Dat Natuurpunt zelf stopt met bossen kappen"

Een ander pijnpunt dat aan bod komt in het interview, is het bosbeheer, de ontbossing en de compensatie voor natuur die verloren gaat. Daarbij gaat het uiteraard ook over het Esserbos in Limburg, een dossier waarin de beslissing door de vorige regering is genomen, zegt Schauvliege, maar waarin "zij het ineens is die tegen het bos is".

Dat bos staat op haar eigen kaart van zonevreemde bossen omschreven als "waardevol bos binnen groengebied", maar daarop zegt Schauvliege dat de Vlaamse regering beslist heeft om de "toplaag" van de zonevreemde bossen te beschermen, en dat zij de eerste is die dat ooit heeft klaargespeeld.

Wanneer interviewer Draulans dan opmerkt dat de minister volgens Natuurpunt niet "de toplaag, maar de subtop van de zonevreemde bossen beschermt", noemt Schauvliege dat "zever" en valt ze de natuurvereniging frontaal aan.

"Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen", zo zegt ze. "Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing."

Als Draulans opwerpt dat Natuurpunt ontbost om er mooie, andere natuur voor in de plaats te krijgen, en niet om er industrie te vestigen, lijkt Schauvliege daar niet van overtuigd. "Is dat zo? Wij moeten dat maar tolereren", zo zegt ze.

Volgens Schauvliege doet de Vlaamse regering er alles aan om de ontbossing te stoppen, gebruikt ze het geld uit het boscompensatiefonds om nieuwe bossen te planten, en heeft ze het bedrag opgetrokken dat men moet betalen om een bos te mogen kappen. "Toen Vera Dua van Groen minister was, verlaagde ze het en stimuleerde ze zo de ontbossing. Ik denk dus niet dat ik zo slecht bezig ben", zo besluit de minister.

Groen reageert verbijsterd

De oppositiepartij Groen reageert verbijsterd op de uitspraken van minister Schauvliege en vraagt zich af of de minister in naam van de regering spreekt.

“Wat heeft minister Schauvliege eigenlijk tegen het milieu? Waarom zoekt ze de confrontatie met biologische boeren en met natuurverenigingen? Dergelijke uitspraken zijn een minister onwaardig”, zegt Björn Rzoska, de Vlaamse fractieleider van Groen.

Rzoska vindt de houding van Schauvliege een minister onwaardig. “Door bruggen op te blazen, te beledigen en te polariseren helpt Schauvliege noch onze leefomgeving, noch de boeren vooruit. Schauvliege zet boeren onderling tegen elkaar op, om haar desastreuze landbouwbeleid te verbergen. In plaats van oplossingen te formuleren creëert ze alleen polarisatie”, aldus Rzoska.

Groen vindt het parcours dat minister Schauvliege op natuurbeleid heeft gereden teleurstellend. Toch heeft ze kritiek op milieuorganisaties die dat aankaarten. “Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te gaan herleiden tot enkele milieuorganisaties. In plaats van milieuorganisaties en boeren te beledigen kan ze beter naar de feiten kijken. Onder minister Schauvliege is Vlaanderen een netto-ontbosser. Dit beleid wil de Vlaming niet”, zo besluit Rzoska.

Meest gelezen