Definitief geen nieuw assisenproces over de moord op PS-kopstuk André Cools

Er komt definitief geen nieuw assisenproces over de moord op PS-kopstuk André Cools. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat er geen redenen zijn om het arrest over de onontvankelijkheid van de strafvordering te verbreken.

In januari dit jaar had het hof van assisen beslist dat er geen nieuw proces mogelijk was tegen Richard Taxquet en Domenico Castellino, de twee mannen die ervan verdacht worden de opdrachtgevers te zijn voor de moord op André Cools in 1991. Het arrest maakte zo een vroegtijdig einde aan het derde assisenproces over de moord op het PS-kopstuk.

Het hof oordeelde toen na twee dagen al dat de redelijke termijn overschreden was en dat de rechten van de verdediging in het gedrang kwamen. Het nieuwe assisenproces vond immers bijna 26 jaar na de feiten plaats en een aantal getuigen was inmiddels overleden. Ook hadden de twee beschuldigden bij het eerste verhoor geen bijstand van een advocaat gekregen. Het Luikse parket-generaal trok nog naar het Hof van Cassatie, maar dat besliste dat er geen redenen waren om het arrest te verbreken.

De moord op André Cools - en de daaropvolgende processen - in een notendop

Op 18 juli 1991 werd PS-politicus André Cools - minister van Staat en toenmalig burgemeester van Flémalle - in Luik doodgeschoten toen hij het appartement van zijn vriendin verliet. De huurmoordenaars waren twee Tunesiërs die in 1998 in Tunesië veroordeeld werden tot 20 jaar cel. 

Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord sleepte een pak langer aan. Pas in 2004 werden Richard Taxquet en Domenico Castellino door een assisenjury veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Drie jaar later volgde nog een tweede proces tegen Castellino omdat hij in 2004 bij verstek veroordeeld was. Richard Taxquet zou een van de opdrachtgevers zijn, terwijl Domenico Castellino op zijn beurt de huurmoordenaars vervoerd zou hebben.

Allebei kwamen ze uit de omgeving van PS-politicus Alain Van der Biest. Die laatste pleegde tijdens het eerste proces zelfmoord, dus of hij zelf betrokken was bij de moord zal nooit geweten zijn. In zijn afscheidsbrief schreeuwde hij wel zijn onschuld uit. 

Zowel Taxquet als Castellino trokken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met het argument dat ze geen recht gehad hadden op een eerlijk proces. Mét succes, want er kwam een derde assisenproces. Een nieuwe assisenjury moest bijna 26 jaar na de feiten opnieuw oordelen of de twee schuldig waren. Maar ook dat is nu van de baan, waardoor er na meer dan 25 jaar een doek valt over het proces-Cools. Taxquet en Castellino gaan dus definitief vrijuit. 

Richard Taxquet en Domenico Castellino

Meest gelezen