Veel moslimkinderen hebben angst voor "straffende god"

Steeds meer moslimkinderen zouden angsten en nachtmerries hebben door verhalen die hen in het islamonderwijs of op koranscholen worden verteld. Dat blijkt uit een reportage van Stefaan Meerbergen die vanavond in "Terzake" werd uitgezonden en een artikel van jihadexpert Montasser AlDe'emeh in Knack deze week.
BELGA/WAEM

"Het gaat over wat kinderen onthouden van wat ouders, leraars of koranscholen hen vertellen en aanleren. De verhalen die jongeren horen over de hel en straffen na de dood nemen ze wel heel ernstig. 

Veel kinderen begrijpen niet waarover het gaat als islamleerkrachten of leraars in koranscholen hen verhalen over een "straffende god" aanpraten. Er zit dan ook een gruwelijke vorm van de islam in hun hoofd en sommigen geloven dat ze na hun dood gemarteld worden in hun graf, dat het graf steeds kleiner wordt of dat hun ribben gebroken worden. Sommigen geloven dat zelfs nog in het vijfde middelbaar.

Volgens schooldirecteurs heeft het christendom een modernisering doorgemaakt in die zin dat kinderen steeds minder bang zijn voor verhalen in de Bijbel over de duivel en de antichrist. In de islam zou dat eerder erger aan het worden zijn en zeker de voorbije tien jaar. Het gaat dan om meisjes die beginnen hoofddoeken te dragen, kinderen die vasten tijdens de ramadan alhoewel dat eigenlijk niet hoeft of jongens die weigeren om samen met meisjes te zwemmen of zanglessen weigeren.

(lees verder onder de video)

"Het beeld van god zit niet juist"

Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islam in de provincie Antwerpen, erkent dat er een probleem is. "Hier moet ernstig over nagedacht worden", zegt hij. "Als je kinderen iets wil aanleren over god, moet dat een verhaal van een liefhebbende god zijn, niet van een slechte god die enkel straft."

Het concept van de lessen in de moskeeën zit niet goed in elkaar, erkent Azzouz en hij vindt dat imams moeten leren hoe de psychologie van een kind in elkaar zit. In het onderwijs gaat het de goede kant op, vindt hij, maar in de moskeeën is er nog veel werk.

De dreigverhalen over hel en straffen in een leven na de dood zijn erg oud, maar er is volgens hem vooral nood aan een meer spirituele islam die meer de nadruk legt op positieve waarden zoals oprechtheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en liefde in het leven, eerder dan op straffen na de dood.

Onze collega Meerbergen merkt echter nog een ander aspect op dan angst. Zo passen kinderen hun gedrag aan en weigeren jongens soms om te gaan zwemmen met meisjes. Ze veranderen hun levensstijl om niet "in diskrediet" te komen bij Allah. Mogelijk worden jongeren meer vatbaar voor propaganda van extremistische moslims.

Meest gelezen