Kritiek nieuwe wet gedwongen opname: "Administratieve overlast en schending privacy patiënt"

De wet over de gedwongen opname van psychiatrische patiënten, die vorige maand van kracht ging, stuit op verzet. De wet zou tot administratieve overlast en een schending van de privacy van de patiënt leiden, schrijven de voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Psychiatrie Geert Dom en vrederechter Dirk Scheers in De Standaard.

De nieuwe wet bevat twee grote luiken. Er moet een grotere betrokkenheid zijn van de omgeving bij de gedwongen opname, dat houdt bijvoorbeeld in dat familieleden van de patiënt bij een gedwongen opname gehoord moeten worden. Ook moet er een grotere informatieverplichting zijn. Als de patiënt vrijkomt, moet de familie ook verwittigd worden. 

Het voorstel voor de wetswijziging kwam er nadat een moeder haar zoontje van vier gedood had amper een uur nadat ze de psychiatrische instelling had mogen verlaten. En hoewel de doelstelling van de wet goed is, namelijk de familie verwittigen dat de patiënt naar huis mag, moet de uitwerking beter, zegt vrederechter Dirk Scheers. 

"Het moeilijke aan de hoorplicht is de informatie. Hoe komen we daaraan? Wie zijn die mensen, waar zijn ze en hoe verwittigen we ze? Aan de andere kant stigmatiseren we vanuit het ziekenhuis de patiënt ook heel erg. De boodschap is: "Pas op, de patiënt komt naar huis." Hij wil dat er meer duidelijkheid komt over hoe de informatieuitwisseling moet gebeuren. 

"Patiënt beter beschermen en familie op de hoogte houden"

Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter, die het wetsvoorstel indiende om de naaste familie beter te betrekken bij de opname, blijft resoluut achter de wet staan. 

"Deze wet is unaniem aangenomen na een positief advies van de privacycommissie en heeft een dubbel doel: de patiënt beter beschermen door het aantal personen die gehoord worden in de familiekring uit te breiden." Daardoor krijgt de vrederechter een beter zicht op de situatie waarin de patiënt zich bevindt en moet hij niet alleen rekening houden met de medische elementen, benadrukt Van Cauter. "Daarnaast moet er ook beter gecommuniceerd worden met de familie. Dat is zeker als er minderjarigen bij betrokken zijn, van cruciaal belang."

Als antwoord op een parlementaire vraag relativeerde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de administratieve overlast. "In vele gevallen zal het om één en dezelfde persoon gaan die verwittigd moet worden, waardoor de administratieve last beperkt blijft."

Meest gelezen