Is Hamas volgens heel veel landen terroristisch?

Hamas is de Palestijnse, islamistische verzetsbeweging die in de Gazastrook de facto het bestuur in handen heeft. Onlangs liet ze - niet voor het eerst - weten bereid te zijn tot onderhandelingen. Hoe moeten we dat inschatten? Wel, daarover ging een onderdeel van "De afspraak" van 2 mei.

Het gerecht

Bart Schols leidde dat onderdeel in door te zeggen dat heel veel landen Hamas als een terroristische organisatie beschouwen. Volgens de kijker klopt dat niet. Er zouden eigenlijk niet zo veel landen zijn die dat doen en vooral, het Europees Hof van Justitie zou hebben opgedragen om Hamas te schrappen van de Europese lijst van terroristische organisaties.

Dat laatste is juist.

Het gaat meer bepaald om een arrest van de tweede kamer van het gerecht van de Europese Unie. Dit is de tekst.

Maar het Hof zegt zelf uitdrukkelijk dat het geen uitspraak doet over de vraag of Hamas nu terroristisch is of niet. Het heeft alleen geoordeeld dat de Europese Raad zijn beslissing om Hamas op de lijst te zetten beter had moeten motiveren. Er is ook nog verder beroep in de zaak.

28 lidstaten en ...

Op 27 januari van dit jaar heeft de Europese Raad zijn lijst van terroristische organisaties nogmaals geactualiseerd. Hamas staat daar nog altijd op. U vindt de lijst hier.

Zo’n lijst moet normaal met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. We mogen er dus van uitgaan dat 28 lidstaten minstens geen bezwaar hebben aangetekend bij het vastleggen van het gemeenschappelijk standpunt.

Hamas staat ook nog altijd op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties. Die vindt u hier.

Het is even waar dat een aantal andere landen Hamas niet als terroristisch beschouwen. Volgens Wikipedia geldt dat onder andere voor Rusland, China en Turkije. Andere landen maken een onderscheid tussen de beweging en zijn gewapende arm. Dat geldt volgens Wikipedia onder meer voor Australië. Heel wat andere landen hebben geen officiële lijst van terroristische organisaties, waardoor het niet zo duidelijk is wat hun houding precies is.

Burgerslachtoffers

Het blijft zo dat het handvest van Hamas ervan uitgaat dat Israël “geëlimineerd” zal worden door de islam. De organisatie heeft wel degelijk ook een gewapende arm die verantwoordelijk is voor zelfmoordaanslagen en raketaanvallen. Hamas won in 2006 de verkiezingen in de Gazastrook maar zette in 2007 zijn belangrijkste politieke rivaal Fatah met geweld buiten spel.

De Europese Raad wijst erop dat Hamas in zijn verzoekschrift voor de Europese rechtbank zelf toegeeft dat het zijn beleid om burgerslachtoffers te vermijden “tijdelijk” heeft stopgezet.

Dat neemt niet weg dat Hamas recent openheid heeft getoond om te onderhandelen. Hoe dat moet worden ingeschat, valt buiten het bestek van deze column, maar dat was nu juist het onderwerp van het gesprek in “De afspraak”.

Conclusie

“Heel veel landen” hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het om een meerderheid van de leden van de VN gaat. Het was beter geweest te verduidelijken dat het vooral geldt voor Europese, bij uitbreiding westerse landen.

Maar aangezien we in een Europese context zitten en de Europese Raad zijn standpunt over Hamas nog onlangs herbevestigd heeft, lijkt het me niet abnormaal dat Bart Schols het gesprek zo inleidt. Wat VRT-Nieuws er wel uit mag leren, is dat werkelijk niets als vanzelfsprekend beschouwd mag worden.

Maar in een live televisieprogramma kan je ook niet alles over het ingewikkelde Midden-Oosten tot in de puntjes uitleggen. Dat kan - voor alle duidelijkheid - ook een ombudsman niet.

Meest gelezen