Dan toch minimumdienstverlening "light" bij spoorstakingen op komst

Minister van Mobiliteit Bellot (MR) legt een voorstel rond een minimumdienstverlening bij spoorstakingen op de regeringstafel. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, die het voorstel kon inkijken. Volgens het kabinet Bellot moet de minimumdienst ervoor zorgen dat reizigers 24 uur op voorhand weten of hun trein al dan niet zal rijden.

De federale regering wilde al een tijdje werk maken van de veelbesproken minimumdienst. Die staat sinds 2014 al in het regeerakkoord, maar de spoorbonden en directie raken het niet eens over de precieze inhoud van een regeling. Mobiliteitsminister Bellot heeft nu een voorstel klaar, worden daarin weinig verplichtingen opgelegd rond een minimaal aantal treinen dat moet rijden. Bedoeling is vooral om reizigers beter te informeren.

8-4-1-regel

Bellot garandeert in zijn voorstel geen minimumaantal treinen bij stakingen. Hij pleit wel voor de zogenoemde "8-4-1-regel": de spoorbonden zouden hun geplande staking voortaan 8 dagen op voorhand moeten aankondigen. Dat gebeurt nu al.

Het spoorpersoneel zou ook 4 werkdagen voor de staking moeten registreren of ze meestaken of zullen werken. Op die manier kan de NMBS een alternatief vervoersplan uitwerken, op basis van het aantal werkwilligen.

Wie de termijn van 4 werkdagen niet respecteert, krijgt een milde boete van 12,5 euro per dag afwezigheid. Wie zich niet registreert of beweert te werken, maar uiteindelijk toch staakt, krijgt een officiële blaam in zijn personeelsdossier. Die kan een toekomstige promotie in de weg staan, of een mogelijk ontslag in de hand werken.

De NMBS moet op haar beurt zijn reizigers 1 dag - of 24 uur - op voorhand informeren welke treinen er op de stakingsdag zullen rijden.

Spoorbonden misnoegd

Christelijke vakbond ACV Trancom is misnoegd dat ze dit nieuws via de media moeten vernemen. "Ik ken de finesses van het voorstel nog niet, maar het lijkt me vreemd om iemands intentie om al dan niet te staken 4 dagen vooraf al te bevriezen. In bepaalde omstandigheden kunnen mensen nog van mening veranderen", zegt Luc Piens daarover. "Nog vreemder vind ik dat het sociaal overleg ook al 4 dagen voor de stakingsdag wordt opgeschort, terwijl een degelijk sociaal overleg gericht op consensus cruciaal is om stakingen te vermijden."

Het sanctiesysteem voor werknemers dat Bellot voorstelt, kan bij Piens (foto) ook op weinig bijval rekenen. "Het is trouwens een grove misvatting dat een minimumdienst het aantal stakingen doet afnemen. We moeten vooral inzetten op een overlegmodel dat resultaten oplevert. Dan is de discussie over een minimumdienst niet aan de orde", aldus nog Piens. ACV Transcom plant voorlopig geen acties tegen het voorstel van Bellot. "We gaan het geheel eerst grondig bekijken en evalueren."

De socialistische spoorbond ACOD heeft het voorstel van Bellot ook via de media vernomen en reageert woest. "Dat onze mensen zich vier dagen vooraf over de stakingskwestie moeten uitspreken, en dat ze achteraf niet meer van mening kunnen veranderen, is problematisch, zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor. "Men zet mensen zo onder druk, en wie gaandeweg een andere mening vormt, kan niet meer meestaken."

Meerderheidspartijen positief

Open VLD en N-VA tonen zich in een eerste reactie positief over het voorstel van minister Bellot. Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) is er over het voorstel echter nog overleg nodig met de vakbonden. Hij begrijpt dat over het sanctiesysteem, en de meldingsplicht vier werkdagen het laatste woord nog niet gezegd is.

"Je kan je afvragen of je de zaken niet moet omdraaien, en of er niet gevraagd moet worden wie er wil werken i.p.v. wie er zou staken. Die zaken moeten bekeken worden. Ik hoop dat de ruimte er is om tot de juiste maatregelen en formuleringen te komen. Ik begrijp in elk geval de bezorgdheden van de spoorbonden."

Trein-Tram-Bus enthousiast

Reizigersvereniging Trein-Tram-Bus noemt het voorstel van Bellot een stap in de goede richting. "Als reizigers gaan we nu eindelijk weten waar we bij een staking aan toe zijn. Nu stonden we vaak voor onaangename verrassingen, als er plots geen treinen bleken te rijden", zegt Jan Van Severen.

"Een minimumdienst kan zeker werken, zo bewijzen verschillende voorbeelden in het buitenland. In Italië bijvoorbeeld, waar geregeld spoorstakingen zijn, bestaat het systeem al jaren. Daar weet je op voorhand dat enkel alle treinen tijdens de spitsuren rijden."

Meest gelezen