Francken: "Het is mijn rol om correcte informatie te geven"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de voorbije tien dagen met fel protest te maken gekregen bij lezingen die hij aan de universiteiten van Brussel en Gent wilde geven. In "De afspraak op vrijdag" relativeert hij die problemen: "Het is niet dat ik met niet welkom voel, maar er zijn een aantal studenten die niet akkoord zijn, en dat uiten ze nogal drastisch".

"In Gent waren er een aantal mensen die in de zaal zaten en die hadden teksten bij van iemand die opgesloten is een gesloten centrum in het kader van verwijdering en zich beklaagde over de situatie. Ze lazen die dan voor en daarop kwamen er tegenreacties. Er werd wat heen en weer geroepen en op het einde wat heen en weer geduwd, maar ik heb mij voorgenomen mij daar niet in te moeien", zegt Francken.

"Op voorhand was er afgesproken dat er na de lezing vragen konden gesteld worden, maar daar hebben ze zich niet aan gehouden. Het was op het nippertje, maar ik heb mijn lezing kunnen afronden en er zijn geen zware incidenten geweest. Ik heb nadien de vragen beantwoord, ook van de actievoerders."

VUB

Aan  de VUB in Brussel blokkeerden een vijftigtal linkse studenten de ingang van de aula waar Francken zijn lezing zou geven. Het ging hier niet alleen om studenten maar ook om andere extreemlinkse jongeren die van de gelegenheid gebruik maakten om tegen Francken te protesteren.

Er was extra politiebescherming voor Francken, maar die werd door e politie gecontacteerd met de mededeling dat zijn veiligheid niet gegarandeerd kon worden en daarom heeft hij rechtsomkeer gemaakt.

Honger naar informatie

De incidenten weerhouden Francken er in ieder geval niet van om verder lezingen te geven. "Ik heb de keuze gemaakt om via sociale media directe communicatie te doen over asiel en migratie omdat het nodig is, omdat het zo een gevoelig thema is en omdat heel veel mensen honger hebben naar informatie van de regering over hoe juist de vork in de steel zit."

"Niet alleen door extreemlinks, maar ook door extreemrechts wordt er heel veel mist gespuid, heel veel incorrecte informatie verspreid over asiel en migratie en dan vind ik dat het mijn rol is als staatssecretaris om correcte duiding te geven en dat probeer ik te doen", stelt Francken.

De staatssecretaris ontkent ook formeel dat hij journalisten weert bij zijn lezingen. "Dat is niet waar, ook niet bij de lezing in Gent heb ik niet gevraagd om bepaalde mensen uit de zaal te zetten."

"Wat wel waar is dat ik bij een aantal lezingen heb gevraagd of er journalisten in de zaal zaten. Ik vind dat als er een journalist in de zaal zit om een artikel te schrijven, dat ik dan het recht heb om dat te weten. Dat is niet om iemand te intimideren".

"De studenten van de VRG in Gent hadden gevraagd of ze mijn lezing live konden streamen. Ik heb hen laten weten dat ik dat liever niet wilde, maar ik heb nooit of nooit een journalist de  toegang toe mijn lezing ontzegd", besluit Francken.

Meest gelezen