Impasse compleet aan UGent: ook 5e stemronde levert geen nieuwe rector op

Ook bij de vijfde stemronde voor de rectorverkiezingen aan de UGent is er geen tweederdemeerderheid gehaald. Dat betekent dat de hele verkiezingsprocedure hernomen wordt vanaf de kandidaatstelling, met mogelijk nieuwe duo’s. De huidige kandidatenduo's Rik Van de Walle/Mieke Van Herreweghe en Guido Van Huylenbroeck/Sarah De Saeger gaan gesprekken aanknopen over de nieuwe verkiezingscyclus.

Het kandidaat-duo Rik Van de Walle (rector) en Mieke Van Herreweghe (vicerector) behaalde in de vijfde stemronde 58,10 procent van de stemmen. Het duo Guido Van Huylenbroeck (rector) en Sarah De Saeger (vicerector) behaalde 32,57 procent. Die cijfers zijn ongeveer hetzelfde als in de vorige ronde.

In de vijfde stemronde heeft een recordaantal UGent'ers gestemd. Zo heeft 80 procent van de professoren (ZAP), 48 procent van de assistenten (AAP) en 64 procent van het administratief en technisch personeel (ATP) zijn stem uitgebracht. Van de studenten nam 24 procent deel aan de stemming.

Dat er heel wat ongenoegen is over de gang van zaken blijkt uit het stijgende aantal blanco stemmen. Dat is van 7,2 naar 9,3 procent gegaan. De blanco stemmen tellen mee in de uitslag en maken het dus nog moeilijker voor een duo om een tweederdemeerderheid te halen.

De opvolging van Anne De Paepe blijft dus een heikele kwestie. Sinds 21 april proberen ze aan de Gentse universiteit een nieuwe rector te vinden. Maar voorlopig zonder resultaat.

Wat nu?

Er start nu een nieuwe kiesprocedure in verkorte vorm, maar met hetzelfde kiesreglement. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden vanaf maandag 29 mei (tot 31 mei). Ze dienen op te komen als duo en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn. Om verkozen te zijn, moeten ze een tweederdemeerderheid halen. De eerste stemronde vindt plaats op 19 en 20 juni.

"Gesprekken aanknopen"

"Ons resultaat is heel erg constant gebleven", reageert Rik Van de Walle, die benadrukt kandidaat te blijven samen met Mieke Van Herreweghe (foto). "Het andere duo zakt een beetje tot een verschil van 25 procent nu. Tegelijk zijn we niet gelegitimeerd door het reglement. Dat er nu gesproken zal worden, is evident. Ik denk dat het zeer onzalig zou zijn als twee kandidaten 'as such' de tweede cyclus ingaan."

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger zeggen nu een moment van reflectie in te bouwen. "De enige constante is dat 42 procent van de kiezers (hun stemmen en de blancostemmen, red.) het programma (van Van de Walle/Van Herreweghe, red.) niet lust." Het duo Van Huyelbroeck/De Saeger denkt enerzijds dat een ander programma, maar ook een andere consensuskandidaat, mogelijkheden kunnen zijn om uit de patstelling te geraken.

De tweederdemeerderheid vinden ze geen slechte zaak, omdat de nieuwe rector dan gedragen wordt door de universiteit. Dat er vijf rondes waren is op zich niet negatief geweest, zegt De Saeger ook. "Het feit dat de verkiezing langer duurt, zorgt ervoor dat mensen over programma's discussiëren. En dat is net goed. Bovendien is er ook geen verkiezingsmoeheid." Dat blijkt alvast uit de opkomst. Aan de vijfde stemronde namen 14.544 stemgerechtigden deel, tegenover 11.048 bij de eerste ronde.

Evaluatie van reglement op 6 juli

De UGent handhaaft de tweederdemeerderheid niet alleen juridisch of vanwege de traditie, maar omdat het gaat om een 'wezenskenmerk' van de universiteit, verduidelijkt Sas van Rouveroij, voorzitter van de kiescommissie van de UGent,

"De UGent is de enige gemeenschapsinstelling op universitair vlak in Vlaanderen", zegt Van Rouveroij. "De universiteit moet een spiegel van de samenleving zijn. (...) We redenering niet vanuit koele wiskunde, maar vanuit de noodzaak om een draagvlak te zoeken over alle geledingen heen."

De raad van bestuur komt alvast op 6 juli samen om het verkiezingsreglement te evalueren, in elk geval dus na de vijfde stemronde in de tweede cyclus, als er zoveel rondes nodig zouden zijn. Vroeger wordt niet aan het reglement geraakt. "In de pauze ga je geen regels wijzigen", zegt Sas van Rouveroij. De UGent wil in elk geval op 9 oktober een nieuwe rector en vicerector, want op die dag viert de instelling haar 200e verjaardag.

Meest gelezen