KU Leuven gaat werking Verkiezingscommissie evalueren

Na enkele klachten heeft de Academische Raad van de KU Leuven heeft besloten de werking, de bevoegdheden en de samenstelling van de Verkiezingscommissie te evalueren. Dat heeft het persagentschap Belga vernomen van een van de decanen die de vergadering bijwoonde maar anoniem wil blijven. In de laatste dagen van de campagne voor de rectorverkiezingen raakte die campagne verstoord.

Zo werd vrijdag vanuit het rectoraat minstens één mail gestuurd om bij "betrouwbare" professoren die op de dag van de stembusgang in het buitenland verbleven een volmacht te bekomen. Kandidaat-rector Luc Sels legde hiertegen klacht neer bij de Verkiezingscommissie.

Een dag voor de verkiezingen stuurde de commissievoorzitter, tegen de wil van de vergadering, een mail met enkel een afsluitend woord van kandidaat-rector Rik Torfs. De studentenvertegenwoordigers in deze commissie stapten uit protest op en legden op hun beurt klacht neer. De Academische Raad behandelde die klachten dinsdagavond, na het uitbrengen van de stemmen.

"Hoewel moeilijk na te gaan is of deze feiten de kiesverrichtingen hebben beïnvloed, hebben we toch geoordeeld dat dat niet het geval was", zegt de decaan, die er ook op wijst dat de deelnemers aan de vergadering niets afwisten van verkiezingsuitslag. "We gaan ons trouwens pas inhoudelijk beraden over de klachten tijdens een volgende vergadering."

"Maar omdat we betreuren dat deze incidenten zich toch hebben voorgedaan na een sereen verlopen campagne en dat de klachten in de media zijn beland, willen we grondig nagaan hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat dergelijke klachten de sereniteit en goede sfeer beïnvloeden. Hierbij zal in de eerste plaats worden onderzocht hoe de werking van de Verkiezingscommissie bij de behandeling van de klachten kan worden verfijnd. Het gaat onder meer om haar bevoegdheden, de samenstelling, de rol van de voorzitter... die zullen worden geëvalueerd."

 

Meest gelezen