Bourgeois wil een eigen Vlaamse justitie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleit ervoor om justitie over te hevelen naar de deelstaten. Hij heeft dat gezegd in Gent op de viering van 200 jaar rechtsfaculteit aan de Universiteit Gent. Hij erkent wel dat daarvoor een nieuwe staatshervorming nodig is.

Sinds de zesde staatshervorming van 2014 zijn heel wat bevoegdheden van het federale niveau naar de deelstaten overgeheveld. Daaronder zijn ook veel justitiële bevoegdheden: de juridische eerstelijnsbijstand, organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht.

Bourgeois wil nog meer Vlaamse autonomie op het vlak van justitie. Daarmee zou België overigens het "normale" voorbeeld volgen van andere federale landen zoals Canada, Duitsland of nog de Verenigde Staten. "Persoonlijk wil ik dat Vlaanderen een eigen gerechtswezen kan organiseren zoals in de meeste federale staten", zegt Bourgeois.
Want de Belgische gerechtswereld is volgens hem te heterogeen.

"De Vlaamse visie op de organisatie en werking van het gerecht is niet dezelfde als de Franstalige. Ook daarom is het aangewezen justitie over te hevelen naar de deelstaten", aldus nog Bourgeois.

Om "het beginsel van eenheid van rechtsmacht" te behouden, wil hij niet weten van een splitsing tussen federale en deelstatelijke rechtbanken. Het zouden net de deelstatelijke rechtbanken zijn die "instaan voor de handhaving van alle rechtsregels die op een geschil toepasselijk zijn, of ze nu deelstatelijk dan wel federaal of, in toenemende mate, Europees zijn".

Meest gelezen