"Mensen met migraine leven gemiddeld 7 jaar langer"

Hoewel migraine mensen veel ellende oplevert, heeft de aandoening ook enkele opmerkelijke voordelen. Dat zegt osteopaat Thomas D'havé in "Van Gils & Gasten". Zo hebben mensen met migraine statistisch minder ongevallen en leven ze gemiddeld 7 jaar langer.

Het is een vervelende kwaal die zowat 1 op de 5 Belgen in meerdere of mindere mate treft: migraine, een ziekte die mensen onder meer een barstende hoofdpijn kan geven en hen volkomen van de kaart kan vegen. Osteopaat Thomas D'Havé liet vanuit de evolutionaire geneeskunde (KPNI-methode) die hij in zijn praktijk gebruikt, zijn licht schijnen op migraine.

"Mensen met migraine hebben gevoeligere zintuigen dan anderen", zei hij. "Statistisch hebben ze hierdoor minder ongevallen omdat ze gevaar ruiken. Spreekwoordelijk dan, ze zijn gewoon alerter en meer gefocust."

De evolutionaire geneeskunde heeft nog meer voordelen van migraine achterhaald. "Die geneeskunde gaat na bij welke mensen migraine vaker voorkomt en ook welke fenomenen vaak samen met die migraine voorkomen. Daaruit blijkt dat mensen met migraine langer leven, gemiddeld 7 jaar."

"Nog een voordeel: als het lichaam een bacterie binnenkrijgt, dan doet het er alles aan om te verhinderen dat die de hersenen infecteert door de bloed-hersenbarrière af te sluiten. Mensen met migraine hebben een grotere capaciteit om dat te doen."

Klinische psycho-neuro-immunologie

Omdat migraine mensen uiteraard ook een hoop last oplevert, zoekt D'Havé tegelijk naar oplossingen. Dat doet hij in het domein van de klinische psycho-neuro-immunologie. "Dat is een nieuwe en snelgroeiende wetenschap die stelt dat het symptoom nooit het echte probleem is. Concreet kijken we niet naar de migraine op zich, maar naar de persoon die migraine heeft."

"Het gaat altijd om verschillende factoren die samen de oorzaak vormen. We maken een spreekwoordelijke film van het leven van de patiënt en keren terug naar het moment waarop de klachten zijn ontstaan. Zo zoeken we de risicofactoren die uit de literatuur bekend zijn en die een rol bij die klachten zouden kunnen spelen."

Alvast van het eten van vis is geweten dat het een rol speelt. "Mensen die nooit vis hebben gegeten of van wie de moeder tijdens de zwangerschap nooit vis heeft gegeten, hebben een groter risico op migraine."

Ook Evy Gruyaert heeft last van migraine. Zij schoof mee aan tafel bij Lieven Van Gils om haar verhaal te doen. Die beelden kan u hieronder bekijken:

Evy Gruyaert: "Gewone koppijn is niet te vergelijken met migraine"

De nieuwsombudsman over dit artikel

Meest gelezen